Brystkreftforeningen har både lokale og sentrale tilbud du som medlem kan benytte deg av. Et medlemskap hos oss er også et viktig bidrag til vårt formål om å gi hjelp og støtte til brystkreftberørte, og ivareta deres interesser gjennom rettighetsarbeid.

Som medlem får du:

Samtidig bidrar du til å støtte Brystkreftforeningens arbeid med å støtte og hjelpe brystkreftberørte, og å ivareta deres interesser gjennom rettighetsarbeid overfor politiske og administrative myndigheter. 

Hva koster medlemskap i Brystkreftforeningen?

Brystkreftforeningen tilbyr tre typer medlemskap. Medlemskategori 1 er for deg som er eller har vært diagnostisert med brystkreft og/eller har fått påvist mutasjon i brystkreftgener. Medlemskategori 2 er for pårørende og andre enkeltpersoner som engasjerer seg i brystkreftsaken og ønsker å støtte Brystkreftforeningens arbeid. Firmamedlemskap tilbys bedrifter, institusjoner og firmaer.

  • Medlemskategori 1 (diagnostiserte)                                    kr 300,- per år 
  • Medlemskategori 2 (pårørende og andre interesserte)       kr 300,- per år
  • Firmamedlem                                                                      kr 500,- per år

Ved medlemskategori 1 og 2 betales halv medlemskontingent ved innmelding etter 1. oktober. 

Bli medlem boks smalere

 

 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79