Aktiviteter i Brystkreftforeningen

Brystkreftforeningen arrangerer ulike kurs, samlinger og andre typer aktiviteter for medlemmene. Aktivitetene finnes på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 

Sentrale arrangementer

Arrangementer er under planlegging og vil legges ut så snart det er klart

  • Brystkreftforeningens landsmøte.  Møtet er grunnet Covid-19 situasjonen besluttet at gjennomføres som et digitalt landsmøte, og er berammet til, 21. november 2020. 
  • Brystkreftforeningen Under 45's landssamling. Informasjon om tid og sted kommer. 
  • Nettverksmøte for personer med metastatisk brystkreft og deres pårørende 2020. Informasjon om tid og sted kommer. 

Lokalforeningene: Tilbud der du bor

Brystkreftforeningen har lokalforeninger i alle landets fylker. Aktiviteter i lokalforeningene er en arena hvor brystkreftberørte kan møtes for å dele erfaringer, opplevelser og kunnskap.
 
Aktivitetstilbudet i lokalforeningene er mangfoldig og variert.

Hva som skjer i din lokalforeningene kan du finne ut ved å:

Dersom det er lokale tilbud du savner, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med din nærmeste lokalforening og komme med dine ideer og forslag. 

Aktiviteter hos andre

aktiviteterhosandre1200x675

Vardesentrene

Dette er læring- og mestringssentre rettet spesielt mot kreftpasienter. Disse er etablert gjennom et samarbeid mellom Kreftforeningen og helseforetakene. Formålet er å være møteplasser for kreftpasienter og deres på rørende, med aktivitet som fremmer livskvalitet og mestring.

Brystkreftforeningen har likepersoner på flere Vardesentre.

Ved sentrene finnes blant annet kurs for pasienter med arvelig kreft, fatigue og livsstil etter kreft. Per 2017 er det Vardsentre ved UNN, Nordlandssykehuset, St. Olavs Hospital, Haukeland, Radiumhospitalet, Ullevål og Stavanger universitetssjukehus.

Lærings- og mestringssentre

Det finnes flere Lærings- og mestringssentre (LMS) i alle de fire helseforetakene i Norge. Ved disse tilbys kurs for ulike pasientgrupper, og noen av dem har tilbud til kreft- og/eller brystkreftpasienter.

Gjennom nettsiden mestring.no kan du finne ditt nærmeste lærings- og mestringssenter, og se hvike kurs som tilbys.

Kommunale lærings- og mestringssentre

Det finnes også lærings- og mestringstjenester i noen kommuner i Norge.'

Oversikt over disse, hva de tilbyr og kontaktinformasjon finner du ved å klikke her.

Montebellosenteret

Dette er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring.

Det finnes egne kurs rettet mot brystkreftopererte. Brystkreftforeningen har med en representant på disse kursene.

Rehabiliteringssentre 

Over hele landet finnes det rehabiliteringssentre. Her kan du få døgnhold over en periode i opptil fire uker. Noen av institusjonene har gruppetilbud for kreftpasienter.

Det er vanligvis legen din som må søke opphold for deg. Sykehuset kan også søke for deg etter avsluttet sykehusopphold. Flere av sykehusene har også avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner.

Under finner du lenker til noen utvalgte rehabiliteringssentre med tilbud for kreftpasienter. Fullstendig oversikt over rehabiliteringstilbud i din region, finner du ved å trykke på ditt helseforetak:

Du kan få mer informasjon ved å ringe informasjonstelefonen for rehabilitering på telefonnummer 800 30 061.

Rehabiliteringskurs på sykehus

Tilbud fra andre foreninger

Kreftforeningen har en rekke tilbud flere steder i landet, rettet mot pasienter, pårørende, etterlatte, barn og unge, samt frivillige.

Tilbudene varierer fra fysisk aktivitet og møteplasser for unge, til sorggrupper og informasjonsmøter.

Ung Kreft er en forening for unge kreftrammede, men har også en rekke tilbud til unge pårørende. 

Norsk Lymfødemforening har som målsetning å utøve rådgivende opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem og deres familier.

Kontakt oss gjerne dersom du har tips om andre tilbud og aktiviteter.

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79