Likepersonstjenesten: Noen å snakke med

Brystkreftforeningens likepersonstjeneste handler om kontakt mellom mennesker som kan hjelpe og støtte hverandre på bakgrunn av sine erfaringer med brystkreft. Alle som er berørt av brystkreft kan benytte seg av tilbudet. 

Hva er en likeperson?

En likeperson i Brystkreftforeningen har selv erfaring med brystkreft. Denne erfaringen kan være til hjelp for andre som opplever å få brystkreft tett på livet, enten som diagnostisert, pårørende eller som på grunn av arv har høy risiko for å få sykdommen. En likeperson har tid til å lytte og vil ta deg på alvor. En likeperson har forutsetninger til å forstå din situasjon.

  • Noen å snakke med nå? Ring Brystkrefttelefonen på 02354 (21 89 89 29)

En likeperson skal ha bearbeidet forholdet til sin egen sykdom. Alle likepersoner i Brystkreftforeningen signerer taushetsløfte, og forholder seg til Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer. Å være likeperson i Brystkreftforeningen er et frivillig, ubetalt verv for å hjelpe andre. 

Brystkreftforeningens likepersoner er i alle aldre. 

Brystkreftforeningen har også likepersoner som lever med metastatisk eller uhelbredelig brystkreft, samt en kontaktperson for menn med brystkreft.

Ønsker du å bidra som likeperson i Brystkreftforeningen? Ta kontakt med din nærmeste lokalforening eller sekretariatet i Brystkreftforeningen.

Hvordan komme i kontakt med en likeperson?


Du kan finne informasjon om likepersoner i ditt nærområde ved å trykke her. For umiddelbart å komme i kontakt med en likeperson, ring vår Brystkrefttelefon på 02354 (21 89 89 29)

Ved å ta del i aktiviteter i regi av Brystkreftforeningens lokalforeninger kan du også møte andre brystkreftberørte og noen av likepersoner. Her møtes medlemmer med ulik bakgrunn når det gjelder alder, diagnose og livssituasjon, men felles for alle er erfaring med brystkreft i en eller annen form.

Mer om våre likepersonstilbud

Besøkstjenesten

Gjennom vår besøkstjeneste kan du møte en likeperson til en samtale. Samtalen kan være på behandlingssted, en kafé, hjemme hos deg, på et Vardesenter eller andre møtesteder, eller dere kan ta en prat mens dere går.

Tradisjonelt har Besøkstjenesten vært tilknyttet sykehusene som opererer og behandler brystkreft. Med et behandlingstilbud i endring, med kortere tid på sykehus og flere behandlingssteder å forholde seg til, har Besøkstjenesten endret seg til å bli mer fleksibel med flere møteplasser enn ved sykehussengen.

Dersom det finnes en Besøkstjeneste ved ditt sykehus, vil du få tilbud om å prate med en likeperson i forbindelse med behandlingen. Dersom du ikke fikk tilbud om samtale på sykehuset eller ønsker å møte en besøker på et senere tidspunkt, kan du ta kontakt med nærmeste besøksleder. Vedkommende kan sette deg i kontakt med en likeperson i ditt område.

Flere av våre besøkere er også til stede på Vardesentrene tilknyttet flere av de største sykehusene i Norge.

Besøkstjenesten ble etablert i 1976, og er forløperen til Brystkreftforeningen. 

Brystkrefttelefonen

Brystkrefttelefonen er en telefontjeneste betjent av likepersoner i Brystkreftforeningen. Du kan ringe nummer 02354 (21 89 89 29) for å snakke med en likeperson, uansett hvor i landet du bor.

Brystkrefttelefon er åpen alle dager i året mellom klokken 09.00 og 22.00. 

Alle som besvarer henvendelser til Brystkrefttelefonen er likepersoner. Du trenger ikke å oppgi navnet ditt når du ringer, og våre likepersoner har taushetsplikt. 

Våre likepersoner kan ikke besvare medisinske spørsmål.

Selvhjelpsgrupper

I en selvhjelpsgruppe kan du møte andre brystkreftberørte til jevnlige gruppesamtaler. Selvhjelpsgruppene ledes av en av våre likepersoner.

En selvhjelpsgruppe består vanligvis av seks til åtte personer som er i samme fase i behandlingsforløpet. Det er også ønskelig at deltagerne i selvhjelpsgruppen er på omtrent samme alder.

Alle deltagere i en selvhjelpsgruppe må signere taushetsløfte.

Likepersonen som leder selvhjelpsgruppen tar seg av det praktiske som å finne møtetid og sted. Lederen er med de første gangene gruppen samles, deretter kan gruppen selv fortsette å møtes om de ønsker. I flere selvhjelpsgrupper har deltagere opplevd å møte nye og nære venner.

  • Det er foreløpig bare noen steder i Norge det finnes selvhjelpsgrupper. Ta kontakt med din lokalforening for å undersøke mulighetene i ditt distrikt

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 02066 (21 49 24 79)

Tilsluttet Brystkreftforeningen
© 2018 Brystkreftforeningen. Websider fra Internett Studio