Brystkreftforeningens medlemsblad «Athene» utgis fire ganger i året, og sendes til registrerte medlemmer per post. Bladet sendes også til behandlingssteder, andre kontaktpunkter for brystkreftberørte og samarbeidspartnere.

Blant temaene som omtales i medlemsbladet er forskning, nye behandlingsmetoder, seneffekter, helsepolitikk, Rosa sløyfe-aksjonen og medlemmers erfaringer. Bladet gir også informasjon som kurstilbud og aktiviteter i foreningen.

Under finner du tidligere utgaver av Brystkreftforeningens medlemsblad, Athene. Bladene kan lastes ned i PDF-format.

ATHENE 3/2018

Athene 3 18 

ATHENE 2/2018 

Athene 2 18

 

ATHENE 1/2018 

Athene18.1

 

ATHENE 4/2017

Athene174

ATHENE 3/2017

Athene173

ATHENE 2/2017

Athene172

ATHENE 1/2017

Athene171

ATHENE 4/2016
Athene164
 

 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 02066 (21 49 24 79)

Rosa Sløyfe logo

Tilsluttet BrystkreftforeningenInnsamlingskontrollen