Søk støtte

Unge brystkreftberørte kan søke om økonomisk støtte til trivselstiltak. Slike tiltak kan for eksempel være rehabilitering eller ferie med familien.

Det kan søkes om inntil 5.000 norske kroner. Søkere må være 40 år er eller yngre. 

Midlene på gavekontoen kommer fra:

  • Lag, organisasjoner og institusjoner som har gitt bidrag til Brystkreftforeningen under 45
  • Minnegaver til Brystkreftforeningen under 45
  • Gaver fra private
  • Brystkreftforeningen under 45s lotteri på landssamlingen

Styret i Brystkreftforeningen under 45 behandler innkomne søknader to ganger i året.

Søknadsfrist: 1. februar og 1. september.

Søknader sendes innen fristens utgang til Brystkreftforeningen under 45s kasserer.

Last ned skjema for søknad gavekonto.