Det er naturlig å oppleve et vidt spekter av følelser og reaksjoner hvis noen du er glad i eller kjenner diagnostiseres med en alvorlig sykdom som kreft. Din reaksjon er like naturlig som alle andres.

En av mine nærmeste har fått kreft

Redsel, bekymring og maktesløshet. Sorg, sinne og fortvilelse. Følelsen av manglende kontroll og stå ved siden av seg selv. Dette er noen av reaksjonene og følelsene som kan oppleves når du står nær en som er kreftsyk.

Reaksjonene og følelsene vil ha ulik varighet og styrke fra person til person. Noen følelser kan komme og gå, og de kan oppleves sterkere i noen perioder enn i andre.

Uansett hvordan du reagerer, er din reaksjon like naturlig som alle andres. Du har rett til å oppleve situasjonen på din måte.

Åpenhet

Åpenhet har verdi på flere måter. Det kan gjøre det lettere for andre å se hva de kan gjøre for å hjelpe deg. Det kan også forhindre misforståelser.

Du avgjør selv hvor mye du vil dele med andre.

Dersom du ikke vil være åpen om situasjonen overfor alle, kan det være godt å ha én person å snakke med slik at du slipper å bære alt det vanskelige alene.
 

Ønsket om å støtte – og å få støtte

Parallelt med å håndtere og akseptere dine egne følelser og reaksjoner, er det gjerne et ønske om å støtte den som er syk så godt det lar seg gjøre. Det er ingen fasit eller oppskrift på hvordan.

Snakk sammen for å avklare ønsker og forventninger. Det vil bidra til å unngå misforståelser. Det vil gjøre det lettere å forstå hvordan dere kan støtte hverandre.

Ved å delta i møter med helsepersonell kan dere begge få informasjon om situasjonen, og det vil være lettere å snakke om sykdommen.

Som nærstående til en kreftsyk er det ingen som forventer at du skal klare alt alene. Det er viktig å be om hjelp og avlastning. Tenk gjennom nettverket ditt. Hvem kan bidra med praktiske oppgaver? Hvem kan du snakke med? Hvem lytter til deg? Hvem kan gi deg informasjon om rettigheter og muligheter?
 

Jobb og studier

For noen er det viktig å fortsette som før i jobb eller studier. Det kan oppleves som et viktig element av forutsigbarhet og trygghet i en ny hverdag. Det gir også mulighet til å bruke energi på annet enn sykdom.

For andre blir jobb eller studier en energityv, eller noe som relativt sett oppleves ubetydelig i situasjonen man er i. Andre ting oppleves viktigere.

Det er du selv som må avgjøre og kjenne etter hva som er riktig for deg.
 

Andres spørsmål og tilstedeværelse

En kreftdiagnose resulterer også i et informasjonsbehov hos naboer, kolleger og andre dere kjenner. Det er lov å si ifra dersom henvendelsene blir for mange.

Det kan også være vanskelig for andre å vite hvordan de skal gå frem, selv om de gjerne vil vise støtte. Det kan være lettere om du tar kontakt først.

«Etter hvert kontroll sendte jeg en kort tekstmelding til venner og bekjente. «Gode resultater i dag». Da kan du få en tommel opp eller noen fine ord tilbake.» - Haakon

Hva kan jeg gjøre for å hjelpe noen som er syke eller pårørende?

Dessverre er det ingen oppskrift på hva du bør si eller gjøre. Det er det helt greit å si «Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg er her for deg».

Uansett hva du sier, er det bedre enn å ignorere den som har blitt syk eller dens nærmeste fordi du synes det er vanskelig. Av og til er det nok å være til stede ved å lytte.

En helt konkret form for å gi hjelp er å tilby deg å bidra med praktiske ærender. Matinnkjøp, husvask, hagestell, barnepass eller skyss til og fra ulike aktiviteter for den syke selv eller pårørende er eksempler på slik praktisk hjelp. Den beste måten å finne ut hva du kan hjelpe med, er å spørre.

Du kan også bidra til et pusterom eller et avbrekk i en hverdag som ellers er preget av sykdom. Inviter til gåtur, kino, konsert eller andre ting dere kan gjøre sammen. Dersom du inviterer og får nei, tør å spørre igjen. Ofte er det energi og dagsform det står på, ikke ønsket eller behovet for å delta.

«Mammas HÅR» - fra en ung pårørende til andre unge pårørende

Da Maja var 16 år fikk moren hennes brystkreft. Familien fikk en liten bok fra sykehuset som forklarte sykdommen, men den passet best for lillebror. Maja søkte på nettet for å finne informasjon og bilder, men fant lite. Hun bestemte seg for å ta bilder av forløpet selv.

3.000 bilder av mamma og søsken ble tatt. 755 av dem er satt sammen til en liten animasjonsfilm. Filmen dokumenterer håret over halvannet år og kan gi unge kreftpårørende noe av informasjonen Maja savnet.

Filmen «Mammas HÅR» kan brukes som et verktøy for å åpne opp om samtaler om kreft. Filmen kan gi barn og unge kreftpårørende kunnskap om hvordan krefthandling kan endre utseendet til noen de er glad i. Filmen kan bane vei for andre samtaler relatert til kreft, også de sidene av sykdommen man ikke ser i filmen.

Til undervisning eller gruppesamtaler?

«Mammas HÅR» kan også gi kunnskap til barn og unge med venner som har kreftsyke foreldre.

Den kan brukes i hjemmet, i gruppesamtaler for unge pårørende, i undervisningssammenheng eller andre steder hvor kreft er et ønsket tema å snakke om.

Dersom du kan ha nytte av filmen, håper vi du bruker den.

Ønsker du innspill på hva dere kan snakke om på bakgrunn av filmen? Kontakt oss.

Tilbud til og ressurser for pårørende

Det er flere steder man kan henvende seg for å hjelp og støtte som pårørende. 

  • Brystkreftforeningens likepersonstjeneste - vår likepersoner kan snakke med alle som er berørte av brystkreft, både diagnostiserte og pårørende
  • Treffpunkt - et tilbud fra Kreftforeningen til barn og unge som er pårørende, finnes flere steder i landet
  • Temakafé for kreftpasienter og pårørende - et tilbud fra Kreftforeningen om et uformelt møtested for pasienter, pårørende og etterlatte, finnes flere steder i landet (velg "Sosiale arrangementer" i nedtrekksmenyen for tilbud innen")
  • Kreftkoordinator - tilbyr samtale og finner aktuelle tilbud i ditt nærområde. Ta kontakt med din hjemkommune eller se den fylkesvise oversikten på Kreftforeningens nettside
  • Ung Pårørende - et tilbud fra Ung Kreft til unge pårørende i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø 
  • «Det året mamma ikke hadde hår» - en barnebok som beskriver to gutters opplevelser fra de året mammaen deres gikk gjennom kreftbehandling. Boken kan forberede barn og voksne på hvordan famliens hverdag endres i denne tiden, og gjøre det enklere å snakke sammen om vanskelig temaer. Boken kan bestilles elektronisk her og på print her
Mer informasjon:

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79