Brystkreftforeningen Sunnfjord

Kontaktinformasjon
Leder Ester-Johanne Sande
6809 Førde
Tlf 92 66 49 45
ej.s(at)enivest.net

Nestleder Grete Gjelsvik
6900 Florø
Tlf 97 52 10 04
irene.lunde(at)hotmail.no

Kasserer Irene Hagen Lunde
6973 Sande i Sunnfjord
Tlf 97521004
irene.lunde(at)hotmail.no

Sekretær Kirsti Eikeland
6814 Førde
Tlf 91 51 05 11
kireik(at)gmail.com

Styremedlem Åse Frøydis Nilssen
6815 Førde
Tlf 97 11 42 74
ase.bjornereim(at)enivest.net

Styremedlem Mariann Iversen
6812 Førde
Tlf 91 66 86 27
marai2(at)online.no

Hva gjør vi?
Program for 2019

Likepersonstjenesten:
Likepersonsleder: Ester-Johanne Sande

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79