Allmannajuvet, Nasjonal turistveg Ryfylke. Allmannajuvet, Norwegian Scenic Route Ryfylke. Architect: Atelier Peter Zumthor & Partner. ©Photo: Ken Schluchtmann
Foto Ken Schluchtmann Nationalroutes.info

Brystkreftforeningen Sauda er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Aktuelt

Aktuelt

Program

Program

Brystkreftforeningen Sauda

Kontaktinformasjon
Leder Ingunn Svandal
4290 Sauda
Tlf 45 25 54 58
ingunn.svandal(at)sauda.kommune.no

Nestleder Anita Solland
4208 Saudasjøen
Tlf 41 92 24 49

Sekretær Siri Lie Nilsen
4208 Saudasjøen
Tlf 99 15 70 63

Kasserer Else Risvoll
4208 Saudasjøen
Tlf 41 33 16 69
erisvol(at)online.no

Noen å snakke med?
Finn en likeperson nær deg

Viktig melding

Lokalforeningene i Brystkreftforeningen har avlyst de fleste av sine arrangementer og aktiviteter. Medlemmer må ta kontakt med styret i sin egen lokalforening eller følge med på lokale Facebook-grupper for detaljert informasjon dersom man er i tvil.

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79