Viktig melding

Lokalforeningene i Brystkreftforeningen har avlyst de fleste av sine arrangementer og aktiviteter. Medlemmer må ta kontakt med styret i sin egen lokalforening eller følge med på lokale Facebook-grupper for detaljert informasjon dersom man er i tvil.

Brystkreftforeningen Haugaland

Kontaktinformasjon

Leder Olaug Høie Mortensen
Tlf 909 32 281 
olaehoem(at)online.no

Nestleder Kristi Stakkestad 
Tlf 930 26 327 
kristi.stakkestad(at)gmail.com 

Sekretær Gunn Marit Sørensen
Tlf 958 48 659
gunnmsorensen(at)live.no

Kasserer Solveig Nilsen
Tlf 992 29 002
Solveig.nilsen(at)haugnett.no

Hva gjør vi?
Se egen nettside

Program finner du på egen hjemmeside

Noen å snakke med?
Finn en likeperson nær deg

Facebook:
Brystkreftforeningen Haugaland

 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79