Fotograf: Sten Helberg
Fotograf: Sten Helberg.

Brystkreftforeningen Sarpsborg, Fredrikstad og Halden er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Aktuelt

Aktuelt

Program

Program

Brystkreftforeningen Sarpsborg-Fredrikstad og Halden

Kontaktinformasjon
Leder og likepersons-kontakt Unni Hansen
Tlf 458 61 600
unnhan(at)hotmail.com

Nestleder Mette Torp
Tlf 46 19 57 21
gunda69(at)live.no

Kasserer Ann Kathrine Lund
Tlf 48 26 12 99
a-ka-lu(at)online.no

Sekretær Alice Berger
Tlf 48 47 29 53
alice.theresia(at)outlook.com

Hva gjør vi?
Aktiviteter for våren 2020

Noen å snakke med?
Kontaktperson for likepersonstjenesten:
Unni Hansen 
45 86 16 00

Facebook: 
Brystkreftforeningen Sarpsborg/Fredrikstad/Halden

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79