Side 1 av 2

Brystkreftforeningen Sarpsborg-Fredrikstad og Halden

Kontaktinformasjon
Leder og likepersons-kontakt Unni Hansen
Tlf 458 61 600
unnhan(at)hotmail.com

Nestleder Annette Løkkeberg
Tlf 90 55 09 75
annettesvann1(at)hotmaill.com

Sekretær Mette Torp
Tlf 46 19 57 21
gunda69(st)live.no

Kasserer Ann Kathrine Lund
48261299
a-ka-lu(at)online.no

Hva gjør vi?
Program våren 2019

Noen å snakke med?
Kontaktperson for likepersonstjenesten:
Unni Hansen 
45 86 16 00

Facebook: 
Brystkreftforeningen Sarpsborg/Fredrikstad/Halden

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 02066 (21 49 24 79)

Rosa Sløyfe logo

Tilsluttet Brystkreftforeningen Innsamlingskontrollen