Her finner du styringsdokumentene vedtatt av Brystkreftforeningens Landsmøte og Hovedstyret

Personverndokumenter 

Vedtekter og retningslinjer

Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer finner du ved å klikke her.

Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer behandles og vedtas i hovedsak av Landsmøtet. Hovedstyret, valgt av Landsmøtet, har myndighet til å behandle og vedta noen av retningslinjene.

 • Landsmøtet behandler og vedtar vedtekter for Brystkreftforeningen, samt retningslinjer for:
  • lokalforeninger i Brystkreftforeningen
  • valgkomité til Hovedstyret
  • valgkomité i lokalforeningene
  • kontrollkomiteen i Brystkreftforeningen
    
 • Hovedstyret behandler og vedtar retningslinjer for:
  • Brystkreftforeningen under 45
  • Likepersonstjenesten

Retningslinjer for likepersonstjenesten i Brystkreftforeningen finner du ved å klikke her


Handlingsplan

Landsmøtet 2018 vedtok Brystkreftforeningens Handlingsplan frem mot 2020.

Handlingsplanen beskriver hva organisasjonen skal jobbe med i perioden.
 

 

Konflikthåndteringsstrategi

Landsmøtet 2016 vedtok følgende Konflikthåndteringsstrategi for Brystkreftforeningen

 

Årsmelding og årsregnskap

Årsmelding og årsregnskap blir endelig godkjent av Landsmøtet hvert annet år.

Årsmelding og årsregnskap for Brystkreftforeningen 2016

Årsmelding og årsregnskap for Brystkreftforeningen 2017

Årsmelding og årsregnskap for Brystkreftforeningen 2018

Årsmelding og årsregnskap for Brystkreftforeningen 2019

Årsregnskap for Brystkreftforeningen 2020

Noter til årsregnskap 2020


Årsrapport/Prosjektrapport Rosa sløyfe-aksjonen

Årsmelding for Rosa sløyfe-aksjonen 2017

Prosjektrapport for Rosa sløyfe-aksjonen 2018

Prosjektrapport for Rosa sløyfe-aksjonen 2019

 

Protokoller og referater

Protokoll fra landsmøter:

Kontrollkomiteens beretning

Referat fra hovedstyremøter:

Andre styringsdokumenter

Brystkreftforeningen er assosiert medlem av Kreftforeningen, og følger Kreftforeningens etiske prinsipper og retningslinjer.

Dette fremkommer av Brystkreftforeningens formålsparagraf. 

 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79