Utne Ellen Harris 1Styreleder
Ellen Harris Utne, Røros
95 18 01 83 / styreleder(at)brystkreftforeningen.noSolviHK Nestleder 
 Sølvi Heitmann Korsvik, Bodø 
 91 63 66 06 / solevi.hk(at)gmail.com 
- Representant for Helse Nord og lokalforeningene i Nordland, Troms og Finnmark.


 

 

MSLStyremedlem
Helse Sør-Øst 
Mariann Stoltenberg Lind, Oslo
93 40 30 70 / mariann.stoltenberglind(at)gmail.com
 

 

 

 

 

BenteG Styremedlem
 Bente Godtlibsen, Oslo
 98 88 90 58 / bente.godtlibsen(at)gmail.com
- Representant for Helse Sør-Øst og lokalforeningene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder. 

BirteHM Styremedlem
 Birte Helene Moen, Notodden 
 95 74 73 92 / birtehelene(at)gmail.com 
- Representant for Helse Sør-Øst og lokalforeningene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder.
 

 

 

Styremedlem
 Ingrid Viken, Værnesregionen
 99 35 28 99 / ingridviken17(at)gmail.com
- Representant for Helse Midt-Norge og lokalforeningene i Trøndelag og Møre og Romsdal.

 

 

Birgitte Harris2Styremedlem
Birgitte Harris, Bergen
45 21 86 15 / birgitte.harris(at)hotmail.com
- Representant for Helse Vest og lokalforeningene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

 

 

 

 

VeronicaBalsethU45Styremedlem
Veronica Balseth, Bodø
90 75 50 62/ veronica.balseth(at)gmail.com
- Representant for Brystkreftforeningen under 45 og et særlig ansvar for å ivareta denne gruppens interesser i Brystkreftforeningen 

 

 

 

Varamedlemmer  

 

KariE  Varamedlem 
  Helse Sør-Øst
  Kari Eliassen, Rykkin
  41 31 28 71 / k-eliass(at)online.no

 

 

 

GretaGarnes

 Varamedlem 
 Helse Midt
 Greta Garnes, Ulsteinvik
 99 62 91 78 / greta(at)rundecentre.no 

 
 Janne Valle2Varamedlem 
 Helse Nord
 Janne Valle, Alta
 95 26 84 04 / jannevalle(at)hotmail.com

 

 

 

 

Edel JohannessenVaramedlem 
 Helse Vest
 Edel Johannessen, Bergen
 90 88 68 42 / edel.johannessen(at)gmail.com

 

 

 

 

Varamedlem for Under 45 i Hovedstyret
Therese Lie, Oslo
95 48 34 91 / tereselie(at)hotmail.com

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79