Brystkreftforeningens formål er blant annet å fremme og ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter og andre aktører. Her finner du mer informasjon om foreningens pågående rettighetsarbeid og standpunkt.

Standpunkter

Handlingsplan 2018 - 2020

Raske beslutninger redder liv

Rosa sløyfe-aksjonen 2015

Innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten
Prioriteringsdebatten 2015

Brystkreftscreening
Rosa sløyfe-aksjonen 2013

Ventetid på utredning og behandling
Rosa sløyfe-aksjonen 2011

Rekonstruksjon etter brystkreft
Rosa sløyfe-aksjonen 2011

Høringssvar

Midlertidig endring i pengespilleloven
Høringssvar til Kulturdepartementet, juni 2017

Melding om prioritering 
Høringssvar til Helse og omsorgsdepartementet, september 2016

Prioriteringer i helsetjenesten
Høringssvar til Helse og omsorgsdepartementet, februar 2015

Idéfase OUS - Campus Oslo
Høringssvar til Oslo Universitetssykehus HF, oktober 2014

Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner
Høringssvar til Kulturdepartementet, juni 2013

Tiltak for å sikre rekonstruksjon etter brystkreft
Høringssvar til Helse- og sosialkomiteen, januar 2012

Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft. Kartlegging og anbefalinger
Høringssvar til Helsedirektoratet

Brev

Innspill på lokale tiltak og strategier for å styrke det frivillige arbeidet på helse- og omsorgsfeltet
Brev til Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet, mai 2015

Vedrørende samlet brystsenter på Oslo Universitetssykehus
Brev til OUS, september 2014

Vedrørende samlet brystsenter i Oslo
Brev til OUS, april 2014

Mammografitilbud Helse Sør-Øst RHF
Brev til Helse Sør-Øst, mars 2013

Vedr. situasjonen ved Brystkreftdiagnostisk senter ved Ullevål Sykehus
Brev til OUS og HOD vedrørende ventetid, utredning og behandling, juni 2011

Rekonstruksjon etter brystkreft - vedr. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft
Brev til HOD, juni 2011

Rekonstruksjon etter brystkreft
Brev til Nasjonalt Råd, desember 2010

Rekonstruksjon og nye retningslinjer
Brev til HOD, 6. oktober 2010

Dekning av utgifter til kompresjonsstrømper og støttebandasjer til pasienter med lymfødem etter brystkreftbehandling
Vedtaksbrev fra HOD til FFB mai 2010

Rekonstruksjon etter en brystkreftoperasjon
Brev til HOD, desember 2009


Nedleggelse av plastikk-kirurgisk avdeling på Ullevål sykehus
Brev til Helse Øst, desember 2006


Rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon
Brev til Helsedepartementet, februar 2005


Rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon
Brev til Radiumhospitalet februar 2002


Rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon ved Radiumhospitalet
Brev til Radiumhospitalet august 2001


Rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon
Brev til Oslo kommune januar 2001


Rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon - Ullevål Sykehus
Brev til Sosial og Helsedepartementet mai 1999


Rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon - Ullevål Sykehus
Brev til Oslo kommune oktober 1997

Utvalgt presseomtale og debattinnlegg

Leger og pasienter skuffet over Kadcyla-nei 
Dagens Medisin, 23. juni 2017

Ny behandling av brystkreft øker overlevelsen med det dobbelte 
TV 2, 1. november 2016

Det store dilemmaet ved arvelig brystkreft: Å operere bort noe friskt for å forebygge sykdom
Fredrikstad Blad, 3. oktober 2016

14 kvinner døde av feilbehandling 
Aftenposten, 1. november 2015

Kreftforening i USA vil øke alderen og senke hyppigheten for mammografi
VG Nett, 20. oktober 2015

En tidkrevende prosess - på bekostning av pasientene
Debattinnlegg av Marit Røyneberg i Dagens Medisin, 10. november 2014

100 kvinner nektes medisin mot brystkreft
Aftenposten, 6. november 2014

Beslutningsforum besluttet ingenting om brystkreftmedisin
Aftenposten, 21. oktober 2014

Må vente halvt år på mammografi
NRK Østlandssendingen, 29. mai 2013

- Klokt av Jolie å fjerne brystene
NRK.no, 14. mai 2013

Krever kortere frist for brystrekonstruksjon
Aftenposten, 14. november 2011

Må vente tre måneder
Aftenposten, 16. juni 2011

Vil ha tidsgarantier
Aftenposten, 10. desember 2010

Kompresjonsstrømper og støttebandasjer til behandling av lymfødem etter brystkreftbehandling
Innlegg i Athene 1/2011 om vedtaket

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79