Mammografi

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene. Det kan være ulike årsaker til en mammografiundersøkelse. 

Invitasjon fra Mammografiprogrammet

I Norge inviteres kvinner mellom 50 og 69 år til mammografi annet hvert år. Dette er en undersøkelse som gjøres uten at det er mistanke om brystkreft. Prinsippet er å undersøke mange friske personer for å finne brystkreft hos noen få.

Samtidig vet man at mammografiscreening kan medføre ulemper. Det er opp til den enkelte om man vil benytte tilbudet.  

Mammografiprogrammet er i regi av Kreftregisteret. Du må betale egenandel for undersøkelsen og eventuelle reiseutgifter selv.

En forskningsbasertevaluering av Mammografiprogrammet fra 2015 konkluderte med at dødeligheten av brystkreft redusert som følge av programmet, tross ulempene. Derfor var også politiske myndigheter klare på at Mammografiprogrammet skulle videreføres. Brystkreftforeningen anbefaler deltagelse i Mammografiprogrammet.

Henvisning til mammografi

I Norge kan du få henvisning til mammografi dersom det er medisinske grunner til at du trenger en slik røntgenundersøkelse. 

Henvisning til mammografi kan gis:

Slik foregår undersøkelsen

Mammografiundersøkelsen skjer på en spesialisert bildetakingsenhet. Selve bildetakingen tar cirka fem minutter.

Under undersøkelsen kler du av deg på overkroppen og står foran et røntgenapparat. Brystet plasseres deretter i røntgenapparatet og komprimeres mellom to plater. Dette kan være litt ubehagelig, men kompresjonen varer bare noen sekunder og er helt nødvendig både for å gi god bildekvalitet og lav stråledose til brystet. Kompresjonen er ikke skadelig for brystvevet. Vanligvis tas det to bilder av hvert bryst, men ofte kan det være nødvendig med tilleggsbilder for å få bedre informasjon.

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. En radiograf vil stille deg noen spørsmål før bildene tas. Vedkommende vil også se etter eventuelle hudforandringer som kan synes på mammografibildene. Dette er opplysninger som brukes når røntgenlegene gransker bildene dine.

Hva må jeg betale?

Dersom du er mellom 50 og 69 år og har fått invitasjon til mammografiundersøkelse gjennom det offentlige Mammografiprogrammet, betaler du en egenandel. Reiseutgiftene må du betale selv, og beløpet kan ikke føres på frikort.

Dersom du har fått henvisning til mammografi betaler du vanlig egenandel for røntgenundersøkelser i det offentlige.

Dersom legen henviser deg direkte til et privat røntgeninstitutt og ikke til brystdiagnostisk senter må du betale hele undersøkelsen selv.

Kilde: Kreftregisteret og Kreftforeningen.