Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene. Det kan være ulike årsaker til en mammografiundersøkelse. 

Invitasjon fra Mammografiprogrammet

I Norge inviteres kvinner mellom 50 og 69 år til mammografi annet hvert år. Målet er å oppdage brystkreft tidlig, slik at flere overlever og behandlingen blir så skånsom som mulig.

Mammografiprogrammet er i regi av Kreftregisteret. Du betaler egenandel for undersøkelsen og eventuelle reiseutgifter selv.

En forskningsbasert evaluering av Mammografiprogrammet fra 2015 konkluderte med at dødeligheten av brystkreft er redusert som følge av programmet. Derfor var også politiske myndigheter klare på at Mammografiprogrammet skulle videreføres

Samtidig vet man at mammografiscreening kan medføre ulemper. Det er opp til den enkelte om man vil benytte tilbudet. Brystkreftforeningen anbefaler deltagelse i Mammografiprogrammet.

Henvisning til mammografi

I Norge kan du få henvisning til mammografi dersom det er medisinske grunner til at du trenger undersøkelse. 

Henvisning til mammografi kan gis:

Dersom du får undersøkelsen i den offentlige spesialishelsetjenesten, eller hos en privat aktør som har avtale med det offentlige, betaler du vanlig egenandel.

I noen tilfeller henviser fastlegen direkte til en privat aktør uten avtale med det offentlige. Dette er ikke riktig dersom du har fått henvisning på bakgrunn av begrunnet mistanke om brystkreft. Da skal henvisningen gå via spesialisthelsetjenesten, og du skal kun betale egenandel for undersøkelsen. 

Dersom du har fått henvisning uten at det er begrunnet mistanke om brystkreft, kan du ikke kreve å få undersøkelsen i det offentlige og må som regel betale hele undersøkelsen hos en privat aktør selv. 

Slik foregår undersøkelsen

Mammografiundersøkelsen skjer på en spesialisert bildetakingsenhet. Selve bildetakingen tar cirka fem minutter.

Under undersøkelsen kler du av deg på overkroppen og står foran et røntgenapparat. Brystet plasseres deretter i røntgenapparatet og komprimeres mellom to plater. Dette kan være litt ubehagelig, men kompresjonen varer bare noen sekunder og er helt nødvendig både for å gi god bildekvalitet og lav stråledose til brystet. Kompresjonen er ikke skadelig for brystvevet. Vanligvis tas det to bilder av hvert bryst, men ofte kan det være nødvendig med tilleggsbilder for å få bedre informasjon.

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. En radiograf vil stille deg noen spørsmål før bildene tas. Vedkommende vil også se etter eventuelle hudforandringer som kan synes på mammografibildene. Dette er opplysninger som brukes når røntgenlegene gransker bildene dine.

Kilde: Kreftregisteret og Kreftforeningen.
 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79