Menn har også brystvev hvor det kan utvikles kreftsvulster. I 2016 fikk 31 menn diagnosen brystkreft. 

"Bröstcancer var inget som män drabbades av. Det fanns ingen litteratur om det för män. Jag har aldrig sett en man på tv säga att han har bröstcancer." 
(Peter Criss, Sverige, tidligere trommeslager i Kiss)

Menn som får brystkreft kommer ofte for sent til behandling. Dette skjer blant annet fordi det ikke er allment kjent at menn også kan få brystkreft. Symptomer kan derfor ofte bli neglisjert. Ved å informere om menn og brystkreft håper Brystkreftforeningen at flere av de menn som rammes av sykdommen får tidlig diagnose og dermed gode utsikter for helbredelse.

Årsaker – risikofaktorer som er kjent

  • Alder: Risikoen for å utvikle brystkreft øker med alderen, og de fleste tilfeller oppstår hos menn over 60 år. Men, også yngre menn kan rammes
  • Fedme: Overvekt ser ut til å øke risikoen for å utvikle brystkreft
  • Arv: Arvelig betinget kreft er mer vanlig hos menn enn hos kvinner. Cirka 20 % av brystkrefttilfellene hos menn antas å ha en genetisk knytning. Tilsvarende tall for kvinner er 5 – 10 %
  • Klinefelter's syndrom: Er en medfødt sykdom som skyldes feil i kroppens arvemateriale. Menn med denne sykdommen har cirka 20 % økt risiko for å utvikle brystkreft enn hva gjennomsnittet er for menn
  • Strålebehandling: Personer som tidligere har fått strålebehandling mot brystregionen

Symptomer

Siden brystkreft hos menn er såpass sjeldent, vil mange neglisjere symptomene. Det fører til at sykdommen noen ganger først blir diagnostisert når den har spredd seg til andre organer. Tidlig diagnose er avgjørende for utfallet. Det er derfor viktig at enhver mistanke blir sjekket ut så hurtig som mulig.

Det mest vanlige symptomet er en smertefri kul nær sentrum av brystet, tett opp til brystvorten. Det er her brystvevet normalt sitter hos menn. Dette utelukker imidlertid ikke at svulster også kan oppstå et stykke unna brystvorten. Det er viktig at slike kuler ikke bagatelliseres som fettkul, muskelknute eller lignende uten nærmere undersøkelse. 

Andre symptomer kan være at brystvorten trekker seg innover, sår på brystet som ikke vil gro og hovne lymfeknuter i armhulen.

Diagnose

For å fastslå om du har brystkreft gjennomføres en trippeldiagnostikk. Det består av klinisk undersøkelse av brystet, mammografi og eventuelt andre billedundersøkelser, samt vevsprøve. Det tar ofte cirka en uke fra en slik undersøkelse blir gjennomført til resultatet foreligger.

Å diagnostiseres med brystkreft vil for de fleste være ledsaget av frykt og engstelse. Menn kan i tillegg føle det pinlig å snakke om sykdommen fordi brystkreft som oftest assosieres med kvinner. Dette kan gi en følelse av ensomhet. Å snakke med likesinnede er en viktig del av prosessen for å bearbeide sjokket og få optimismen tilbake. Brystkreftforeningen kan sette deg i kontakt med andre menn som har hatt brystkreft.

Behandling

Brystkreft hos menn behandles i hovedsak på samme måte som hos kvinner. Det første steget i behandlingen er som regel kirurgisk fjerning av svulsten med brystvorte og omkringliggende brystvev.

Cellegift gis som tilleggsbehandling avhengig av en del spesifiserte kriterier. Dette vurderes for eksempel ut ifra svulstens størrelse og egenskaper, om det er spredning til armhulen og den brystkreftoperertes alder.

Strålebehandling, antihormonbehandling og immunterapi kan også være aktuelt. Dette bestemmes ut ifra hvert enkelt tilfelle.

Behov for noen å snakke med?

Brystkreftforeningen har mannlige likepersoner som selv har hatt brystkreft. Kontakt oss på telefon 21 49 24 79 eller epost post(at)brystkreftforeningen.no for mer informasjon.

Brystkreftforeningens informasjonsbrosjyre for menn med brystkreft finner du her.

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79