Metastatisk brystkreft betyr at kreftceller fra den opprinnelige svulsten i brystet har spredt seg til andre deler av kroppen via lymfesystem og blodbane, og dannet nye svulster - metastaser. De nye svulstene oppstår vanligvis i skjelett, lever eller lunger. Dette kalles også fjernspredning.

Dersom kreften kommer tilbake i samme bryst eller har spredt seg til lymfeknuter i tilknytning til brystet kalles det lokalt eller regionalt tilbakefall. Disse typene tilbakefall krever ny behandling, men er ikke det samme som metastatisk brystkreft.

Behandling

Per i dag finnes det ikke helbredende behandling ved metastatisk brystkreft. Forskning har imidlertid gitt betydelige behandlingsfremskritt de siste årene, og det kommer stadig nye, mer målrettede behandlingsmetoder.

Målet med behandlingen er å holde sykdommen under kontroll og lindre symptomer. Behandlingen tilpasses etter alder, allmenntilstand og sykdomssituasjon. De vanligste formene for behandling er hormonbehandling, cellegift og strålebehandling, samt mer målrettede legemidler. Sistnevnte kan benyttes for å begrense sykdommen og lindre symptomer, mens cellegift brukes for å svekke og drepe kreftcellene. Ved hormonfølsom brystkreft kan man bruke hormonbehandling som hindrer kreftcellene i å ta til seg «næring» av østrogen.

Støtte- og tilleggsbehandling

Behandlingen av metastatisk brystkreft handler om mer enn behandling av metastasene. Den medikamentelle behandlingen kan i seg selv ha bivirkninger som krever egen behandling, for eksempel medikamenter for å styrke skjelettet og reduserer smerter, reduserer kvalme og avføringsmidler. Det kan også være behov for fysikalsk trening hos fysioterapeut.

I tillegg kan det være behov for hjelp og tiltak til å mestre psykiske og praktiske konsekvenser av sykdommen. Dette kan for eksempel være råd om ernæring eller økonomi, rettighetsspørsmål, behov for å snakke med en sosionom eller psykolog, eller tilbud til pårørende. Behandlende lege ved sykehus, sykepleiere, fastlegen din eller kreftkoordinator kan hjelpe deg å komme i kontakt med de rette personene ved slike behov.

Kliniske studier

I forbindelse med behandlingen kan man bli invitert, anbefalt eller selv ha et ønske om å delta i kliniske studier hvor nye behandlingsmetoder prøves ut. Kliniske studier kalles også noen ganger for utprøvende behandling. Hensikten er å undersøke virkningen av medisinske behandlingsmetoder for å sikre best mulig behandling av pasienter.

Egenskaper som alder, diagnose, behandlings- eller sykdomshistorikk kan avgjøre hvem som får og ikke får delta i studien. Disse kravene må følges strengt for studien skal gi sikre resultater.

Dersom du lurer på om det finnes kliniske studier hvor du kan delta, kan du ta dette opp med din behandlende lege. Norsk brystcancer gruppe (NBCG) har på sine hjemmesider en oversikt over pågående studier som er åpne for inklusjon. Hos helsenorge.no finnes også en nasjonal oversikt over kliniske studier i spesialisthelsetjenesten

Hva gjør Brystkreftforeningen?

Et av Brystkreftforeningens mål er å skape økt synlighet og åpenhet om metastatisk brystkreft. Dette er vedtatt i foreningens handlingsplan.

Brystkreftforeningen arrangerer en årlig samling for medlemmer med metastatisk brystkreft og deres pårørende, og vi har tidligere hatt regionale samlinger ulike steder i landet. Foreningen jobber også med å skape flere møteplasser for denne gruppen, og Hovedstyret ga våren 2016 støtte til å oppstarten av et regionalt nettverk i Helse Sør-Øst. Metastatisk brystkreft var informasjonstema under Rosa sløyfe-aksjonen i 2014 og 2015.

Framsidebilde Memento Mori

I 2013 ga Brystkreftforeningen i samarbeid med Publicom Forlag ut boken Memento Mori - Husk, du skal dø. I boken blir du kjent med seks kvinner som lever med metastatisk brystkreft. De forteller åpent og ærlig om livet med uhelbredelig sykdom. Du kan kjøpe boken her. 

Brystkreftforeningen har en egen informasjonsbrosjyre for deg som lever med metastatisk brystkreft. Den finner du her.

Brystkreftforeningen har i samarbeid med Pfizer laget en håndbok for personer med metastatisk brystkreft.PDF fil av håndboka kan lastes med her

Ønsker du å snakke med andre som lever med metastatisk brystkreft eller pårørende? Ta kontakt med sekretariatet på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ring 21 49 24 79, så kan vi sette deg i kontakt med en av Brystkreftforeningens likepersoner.

Mer informasjon:

 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79