Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Forskning, bedre behandling og tidlig oppdagelse har bedret overlevelsen blant brystkreftdiagnostiserte. 

Fakta om brystkreft

 • Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner
 • Brystkreft utgjør 22 prosent av alle krefttilfellene hos kvinner totalt
 • I 2016 fikk 3.371 kvinner diagnosen brystkreft
 • Også menn kan få brystkreft. I 2016 ble 31 menn diagnostisert
 • I perioden 2012-2016 var det 29.380 tilfeller av brystkreft blant kvinner i aldersgruppen 50-69 år
 • Fem års relativ overlevelse var 89 prosent i perioden 2012-2016
 • Ved utgangen av 2016 var det 45.725 mennesker som levde med eller hadde hatt brystkreft i Norge
 • 5-10 prosent av alle brystkrefttilfeller skyldes arv
 • 591 mennesker døde av brystkreft i 2016

Risikofaktorer

Det vanskelig å påpeke direkte årsaker til brystkreft, men det finnes kunnskap om faktorer som kan øke og redusere risikoen. 

Faktorer som kan redusere risiko:

Faktorer som kan øke risiko:

 • tidlig første menstruasjon og sen overgangsalder, altså et høyt antall menstruasjonsperioder
 • ikke å føde barn
 • å føde barn først etter fylte 35 år
 • alkohol, risikoen øker med inntak
 • tidligere strålebehandling mot brystkjertelen
 • langvarig bruk av hormontilskudd i forbindelse med overgangsalder
Mer informasjon

Kilder: Kreftregisteret, Kreftforeningen og NHI

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79