Årets Rosa sløyfe-aksjon gir 12 millioner til brystkreftforskning i Norge. 5 forskere er tildelt midler til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling.
Forskningsmidlene vil bidra til mer presis behandling for brystkreftpasienter og økt kunnskap om genprofilene til hver enkelt pasient. – I 2012 har Rosa sløyfe-aksjonen samlet inn penger til persontilpasset brystkreftbehandling, fordi vi vet at for mange får unødig tøff behandling, mens andre kanskje hadde trengt mer behandling enn de får i dag, sier daglig leder i Brystkreftforeningen Marit Røyneberg.

Les pressemelding her
For mer informasjon om de ulike forskningsprosjektene kan du lese her


I følge Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er det utbetalt over 97 millioner til brystkreftpasienter de siste 10 årene. Forsinket diagnose er den vanligste årsaken til medhold hos NPE, og brystkreftpasienter utgjør en stor pasientgruppe som får medhold i sine klagesaker.


Ny rosa_slyfe
28. september ble nye tall på brystkreftforekomst og – overlevelse offentliggjort. Stadig flere overlever, men prisen er høy. Rosa sløyfe setter i år fokus på personlig tilpasset brystkreftbehandling.

I dag behandles kvinner som får brystkreft med operasjon, strålebehandling og i de fleste tilfeller cellegift. Men ny kunnskap viser at mange kvinner ikke hadde trengt all denne behandlingen. Noen av pasientene ville blitt helt friske med mindre behandling. Utfordringen er at vi ikke vet hvilke av pasientene som trenger den ekstra behandlingen.


Livet etter brystkreft – leve, ikke bare overleve

Hvert år rammes cirka 2800 personer av brystkreft. Overlevelsesraten er god, men forskning viser at kreftrammede ofte har et stort behov for oppfølging etter livstruende sykdom. Tilbakemeldinger og erfaringer i Brystkreftforeningen tilsier at tiden etter behandling og veien tilbake til hverdagen kan by på utfordringer for enkelte.

I en forskningsrapport fra FAFO i 2011 om "Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet" kom det frem at over 50 % med brystkreft har behov for to eller flere rehabiliteringstilbud i etterkant av behandling. I undersøkelsen kom det også frem at over halvparten av kreftpasienter ikke har mottatt noe rehabiliteringstilbud i det hele tatt.

Mer informasjon om tilbudet her


I disse dager fordeles ekstramidlene regjeringen bevilget før sommeren for å få ned ventelistene av kvinner som står i kø for brystrekonstruksjoner etter brystkreft.
15 millioner av ekstramidlene fra regjeringen går direkte til de sykehusene som har spesialisert seg på disse operasjonene. Av de gjenværende 35 millionene, får Helse Sør-Øst 19 millioner kroner som skal fordeles blant sine sykehus. Oslo universitetssykehus vil få mest av dette.

Se Helse Sør-Øst sin side

Kvinner som deltar i den offentlige mammografiscreeningen i Norge har større risiko for å få diagnostisert brystkreft i et tidlig stadium sammenlignet med de som ikke deltar. De som velger ikke å delta har derimot større risiko sammenlignet med de som deltar, for å få diagnostisert brystkreft med spredning til lokale lymfeknuter og fjerntliggende organer. Dette viser en ny studie, publisert i ”Breast cancer Research og Treatment” i juli 2012.

Les sammendrag på kreftregisterets sider eller se artikkelen i sin helhet her.  


Ellen S til nettI Norge blir ca. halvparten av alle nye pasienter med brystkreft operert med fjerning av brystet og de resterende får brystbevarende operasjon. Uavhengig av operasjonsmetode vil de fleste av pasientene trenge etterbehandling (adjuvant behandling) med cellegift og/eller strålebehandling. Varigheten av cellegiftbehandling er ca. 4-6 måneder og strålebehandling 5-7 uker. Med ventetid for oppstart av slik behandling, kan det gjerne gå ca. 8 måneder fra operasjonstidspunktet til denne adjuvante behandlingen er ferdig. De aller fleste pasienter erfarer at de er svært slitne etter denne behandlingen. Immunforsvaret er også påvirket av langvarig tøff etterbehandling og det er derfor uaktuelt med et nytt kirurgisk inngrep på dette tidspunktet. Vi anbefaler derfor at det av medisinsk faglige grunner bør gå minst et år etter avsluttet adjuvant behandling med cellegift og eller strålebehandling før man evt. gjør en rekonstruksjon. Mange kvinner opplever det som belastende å gå lenge uten et bryst og med usikkerhet rundt når de kan få laget et nytt bryst. Køen for rekonstruksjon av bryst, spesielt med eget vev, er altfor lang. Hva kan vi gjøre med det?


Den senere tids medieoppslag om overdiagnostikk i Mammografiprogrammet gir en bekymringsfull feil fremstilling som skaper frykt og usikkerhet hos kvinner, sier programmets leder Berit Damtjernhaug.

Brystkreft i media

Ny studie: Slik kan hjertemedisin forebygge seinskader av brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. 9 av 10 overlever i dag brystkreft. De som...

12.jun.2018


Vellykket eksperiment: Brystkreft fjernet helt av immunforsvaret

Dansk forsker jubler, men en annen understreker at det slett ikke er sikkert at behandlingen...

09.jun.2018


Jeg har fått brystkreft. Jeg er overveldet over alle legene jeg må forholde meg til

Jeg fikk brystkreft for noen måneder siden. Det viser seg at jeg må gjennom operasjon, cellegift...

18.jun.2018


10 ting du må vite om brystkreft

Kreft påvirker de som selv er rammet, men også de som kjenner noen som har det. Å snakke om...

19.jun.2018


Bestemoren min fikk brystkreft da hun var i 50-årsalderen.

Så fint at du skriver til oss! Jeg kan nok ikke si deg om den kreftformen som bestemoren din hadde...

20.jun.2018


Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 02066 (21 49 24 79)

Rosa Sløyfe logo

Tilsluttet BrystkreftforeningenInnsamlingskontrollen
© 2018 Brystkreftforeningen. Websider fra Internett Studio