Brystkreftforeningen Trondheim har den glede å invitere til julebord onsdag 26. november 2014 kl 19

...

Høsten nærmer seg og vi gleder oss stort til landssamlingen i Haugesund i september! Alle som har meldt

...

Kreftpoliklinikken og lærings- og mestringssenteret i Sykehuset Østfold, Moss kommune og erfarne

...

Brystkreftforeningen Oslo og Brystkreftforeningen Asker og Bærum har gått sammen om å lage en ny

...

Lærings -og mestringssenteret, Vestre Viken arrangerer i 2014 en "Refleksjonsgruppe", et tilbud

...

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79