Trenger du noen å snakke med? Brystkreftforeningens likepersoner kan nås på Brystkrefttelefonen hver dag mellom klokken 09.00 og 22.00. Brystkrefttelefonen har telefonnummer 21 89 89 29. 

Dersom du ønsker å snakke med en fagperson, kan du kontakte Kreftlinjen. Kreftlinjen er et gratis informasjons- og rådgivningstilbud fra Kreftforeningen. Åpningstider og kontaktinformasjon finner du her.

Sekretariatet i Brystkreftforeningen er stengt fra mandag 26. mars, og åpner igjen tirsdag 3. april. 

Anett Andersens Legat har som formål  "... å gi støtte til personer til  og med 35 år, som har brystkreft med spredning. Legatmidlene skal brukes til ting eller gjøremål som vil kunne bidra til en hyggeligere hverdag og til økt velvære man ellers ikke ser seg i stand til å prioritere".

Førstkommende søknadsfrist er 15. mars 2018. Mer informasjon og søknadskjema finnes på www.anettandersenslegat.no.

 

Brystkreftforeningen og Kreftforeningen lyser ut 24 millioner kroner fra Rosa sløyfe-aksjonen 2017, hvor tema var senskader etter brystkreftbehandling. 

I årets utlysning ønsker Rosa sløyfe å støtte norske forskningsmiljøer som kan bidra til å bedre symptomlindring, redusere bivirkninger og senskader etter brystkreftbehandling og øke livskvaliteten til personer med senskader.

Les fullstendig utlysningstekst i Kreftforeningens søknadsportal.

Søknadsfrist: Tirsdag 10. april klokken 13.00.

De nærmeste dagene vil medlemmer i Brystkreftforeningen motta medlemsbladet Athene. Vi gjør oppmerksom på at faktura for medlemskontingent for 2018 kommer sammen med bladet.

Regjeringen vil lage en pårørendestrategi. Da er det nødvendig med økt kunnskap om pårørende. Vi håper du som er pårørende vil hjelpe til i kunnskapsarbeidet med å svare på en spørreundersøkelse. 

Side 1 av 24

Brystkreft i media

Vessela Kristensen mottok kong Olav Vs kreftforskningspris

Forskeren Vessela Kristensen mottok kong Olav Vs kreftforskningspris for 2018 for sitt arbeid for...

16.apr.2018


Det lille implantatet skal redde liv: Får du en flekk på huden, kan du ha kreft

Implantatet er designet for å oppdage de fire mest vanlige typene av kreft - prostata-, lunge-,...

20.apr.2018


Kongens heder til Ahus-forsker

Kreftforeningen beskriver Vessela Kristensen slik: «Vessela Kristensen har i en årrekke forsket på...

17.apr.2018


Jeg har en klump/kule i den venstre nippelen, kulen/klumpen er hard og ikke forflyttelig

Du har helt rett i at brystkreft er svært uvanlig for jenter i din alder, jeg tror faktisk ikke at...

17.apr.2018


BerGenBio: Lovende data som viser selektiv AXL inhibitor bemcentinibs potensiale til å forbedre effekten av sjekkpunkthemmere ble presentert på AACR

Forfatterne viser at bemcentinib retter seg mot mekanismer som undertrykker immunforsvaret i...

18.apr.2018


Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 02066 (21 49 24 79)

Tilsluttet Brystkreftforeningen
© 2018 Brystkreftforeningen. Websider fra Internett Studio