Brystkreft i media

Vessela Kristensen mottok kong Olav Vs kreftforskningspris

Forskeren Vessela Kristensen mottok kong Olav Vs kreftforskningspris for 2018 for sitt arbeid for...

16.apr.2018


Mammografi – og gode valg

Vi, som er spesialister i radiologi og jobber med å diagnostisere brystkreft, vil gjerne gi vår...

23.apr.2018


10 ting du må vite om brystkreft

Kreft påvirker de som selv er rammet, men også de som kjenner noen som har det. Å snakke om...

22.apr.2018


Det lille implantatet skal redde liv: Får du en flekk på huden, kan du ha kreft

Implantatet er designet for å oppdage de fire mest vanlige typene av kreft - prostata-, lunge-,...

20.apr.2018


Kongens heder til Ahus-forsker

Kreftforeningen beskriver Vessela Kristensen slik: «Vessela Kristensen har i en årrekke forsket på...

17.apr.2018


Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 02066 (21 49 24 79)

Tilsluttet Brystkreftforeningen
© 2018 Brystkreftforeningen. Websider fra Internett Studio