Brystkreft i media

Spør overlegen om brystkreft: – Trenden er stadig mer skreddersydd behandling

Oktober er måneden for Rosa sløyfe-aksjonen, og tirsdag klokka 16 stiller overlege Laurens Reitsma...

18.okt.2020


87 prosent i Málaga overlever brystkreft

Tendensen har vært klar de siste par tiårene. Flere enn noensinne overlever brystkreft. Særlig i...

20.okt.2020


Brystkreft rammer oss alle

Svært mange brystkreftpasienter får så store senskader at de faller ut av arbeidslivet. Det...

14.okt.2020


Det er fortsatt flest menn som får kreft

Nedfrossede prøver fra pasienter med lungekreft på Radiumhospitalet i Oslo. Genbaserte medisiner...

22.okt.2020


Pfizer nådde ikke målet i brystkreft-studie med CKD-hemmer

Fase 3-studien Penelope-B med CKD-hemmeren palbociclib (Ibrance) møtte ikke primærendemålet om...

16.okt.2020


Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79