Brystkreftforeningen Bodø og omegn - Foto Tommy Andreassen
Foto Tommy Andreassen

Brystkreftforeningen Bodø er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Aktuelt

Aktuelt

Program

Program

Viktig melding

Lokalforeningene i Brystkreftforeningen har avlyst de fleste av sine arrangementer og aktiviteter. Medlemmer må ta kontakt med styret i sin egen lokalforening eller følge med på lokale Facebook-grupper for detaljert informasjon dersom man er i tvil.

Brystkreftforeningen Bodø og omegn

Kontaktinformasjon
Leder Anne Lisbeth Misvær
Tlf 90 68 65 37
anli-ja(at)online.no

Nestleder Ragnhild Kristin Strand
Tlf 988 07 205
k-jellin(at)hotmail.com

Sekretær Lisbeth Aasgård
Tlf 997 22 019
lisbeth_aa(at)hotmail.com

Kasserer Anita Borgerud
8074 Bodø
Tlf 48098788
anitborg(at)online.no

Hva gjør vi?
Program for våren 2020

Facebook:
Brystkreftforeningen Bodø og omegn

Noen å snakke med?
Vår likepersonsleder er 
Toril Hanna Hegge Karlsen
41 22 13 90 / torilhhk(at)broadpark.no

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79