Påmelding likepersonskurs

Invalid Input
Målgruppe for dette kurset er medlemmer som ikke tidligere har gjennomført likepersonskurs og som pr. i dag ikke er godkjente likepersoner. Vi ber deg skrive noen ord under om hvorfor du ønsker å delta på dette kurset.
Invalid Input
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 02066 (21 49 24 79)