Brystkreftforeningen Stord - Foto Bent Inge Ask

Brystkreftforeningen Stjørdal er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Aktuelt

Aktuelt

Program

Program

Viktig melding

Lokalforeningene i Brystkreftforeningen har avlyst de fleste av sine arrangementer og aktiviteter. Medlemmer må ta kontakt med styret i sin egen lokalforening eller følge med på lokale Facebook-grupper for detaljert informasjon dersom man er i tvil.

Brystkreftforeningen Sunnhordland

Kontaktinformasjon
Leder Mona Beate Odland
5417 Stord
Tlf 47 63 40 68
mona.beate.odland(at)sklbb.no

Nestleder Lise Røksund
Tlf 93 69 73 75
lise.roksund(at)hotmail.com

Sekretær Erna Lønning
5443 Bømlo
Tlf 91 36 53 73
ernalon(at)hotmail.com 

Kasserer Kari Tranøy
5412 Stord
Tlf 97 40 51 52 
ktranoey(at)yahoo.no

Ungdomskontakt Edith Olsen Alsaker
5410 Sagvåg
Tlf 47 31 29 23

Noen å snakke med?

Likeperson Mona Beate Odland
Tlf 47 63 40 68

Program
Se program for 2020

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79