Brystkreftforeningen Bjørnafjorden
Navn på de som har tatt bildet

Brystkreftforeningen Bjørnafjorden er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Aktuelt

Aktuelt

Program

Program

Viktig melding

Lokalforeningene i Brystkreftforeningen har avlyst de fleste av sine arrangementer og aktiviteter. Medlemmer må ta kontakt med styret i sin egen lokalforening eller følge med på lokale Facebook-grupper for detaljert informasjon dersom man er i tvil.

Brystkreftforeningen Bjørnafjorden

Kontaktinformasjon
Leder Eli Gjøvåg
Tlf 92 23 05 53 
eliver(at)online.no

Nestleder Anne Margrethe Løvoll
Tlf 95 70 26 76
amagrethe(at)gmail.com

Kasserer Bjørg Fosså Eikeland
Tlf 97 76 64 94
bjorg.eikeland(at)fusi.no

Hva gjør vi?

Medlemsmøte 3.september 2020
Program kommer

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79