Likepersonstjenesten - noen å snakke med

Brystkreftforeningens likepersonstjeneste handler om kontakt mellom mennesker som kan hjelpe og støtte hverandre på bakgrunn av sine erfaringer med brystkreft.

Finn en likeperson nær deg

Det er flere måter å komme i kontakt med en av Brystkreftforeningens likepersoner på:

  • Mange av våre likepersoner (besøkere) er tilknyttet sykehusene som opererer og behandler brystkreft. De fleste brystkreftpasienter har derfor mulighet til å snakke med en likeperson i forbindelse med sykehusbehandlingen. Spør gjerne personalet på sykehuset om det er likepersoner fra Brystkreftforeningen ved sykehuset du behandles

  • Dersom du ikke fikk tilbud om samtale med en likeperson på sykehuset eller ønsker å møte en likeperson på et sendere tidspunkt, kan du ta kontakt med en av våre likepersonsledere (besøksledere). Ta kontakt med likepersonslederen som bor nærmest deg, så kan vedkommende sette deg i kontakt med en likeperson. Da er det mulig å avtale et møte, for eksempel en gåtur eller et kafebesøk, eller ta en samtale per telefon om det er ønskelig

  • Flere av våre likepersoner er til stede på Vardesentrene, møteplasser for kreftpasienter og pårørende ved noen de største sykehusene i Norge

  • Du kan snakke med en likeperson ved å ringe vår Brystkrefttelefonen på telefonnummer 02354 (21 89 89 29). Du kan ringe uansett hvor i landet du bor. Telefonnummeret ditt er skjult når du ringer. Brystkrefttelefon er åpen alle dager i året mellom klokken 09.00 og 22.00. Alle som er berørt av brystkreft kan benytte seg av tilbudet

  • Noen av våre likepersoner leder selvhjelpsgrupper. I en selvhjelpsgruppe kan du møte andre brystkreftberørte til hjelp for deg selv og andre. En selvhjelpsgruppe består vanligvis av seks til åtte personer som er i samme fase i behandlingsforløpet. I flere selvhjelpsgrupper har deltagere opplevd å møte nye og nære venner. Alle deltagere i en selvhjelpsgruppe må signere et taushetsløfte. Det er foreløpig bare noen steder i Norge det finnes selvhjelpsgrupper. Ta kontakt med din lokalforening for å undersøke mulighetene i ditt distrikt

  • Brystkreftforeningen har likepersoner som lever med metastatisk eller uhelbredelig brystkreft. Ta kontakt med sekretariatet dersom du ønsker å snakke med en likeperson som har diagnosen.

Ved å ta del i likepersonsaktiviteter i regi av Brystkreftforeningens lokalforeninger kan du møte andre brystkreftberørte som er medlemmer i Brystkreftforeningen. Her møtes medlemmer med ulik bakgrunn, som alder, diagnose og livssituasjon, men felles for alle er erfaring med brystkreft i en eller annen form.

Likepersoner i Brystkreftforeningen kan ikke svare på medisinske spørsmål. Ved medisinske spørsmål kan du kontakte Kreftlinjen, et tilbud fra Kreftforeningen, på telefon 800 57 338 eller epost kreftlinjen(at)kreftforeningen.no. 

Ønsker du å bidra som likeperson i en av Brystkreftforeningens likepersonstjenester? Ta kontakt med din nærmeste besøksleder eller sekretariatet i Brystkreftforeningen.

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 02066 (21 49 24 79)

Tilsluttet Brystkreftforeningen
© 2018 Brystkreftforeningen. Websider fra Internett Studio