Likepersonstjenesten: Noen å snakke med

Brystkreftforeningens likepersonstjeneste handler om kontakt mellom mennesker som kan hjelpe og støtte hverandre på bakgrunn av sine erfaringer med brystkreft. Alle som er berørt av brystkreft kan benytte seg av tilbudet. 

Hva er en likeperson?

En likeperson i Brystkreftforeningen har selv erfaring med brystkreft. Denne erfaringen kan være til hjelp for andre som opplever å få brystkreft tett på livet, enten som diagnostisert, pårørende eller som på grunn av arv har høy risiko for å få sykdommen. En likeperson har tid til å lytte og vil ta deg på alvor. En likeperson har forutsetninger til å forstå din situasjon.

En likeperson skal ha bearbeidet forholdet til sin egen sykdom. Alle likepersoner i Brystkreftforeningen signerer taushetsløfte, og forholder seg til Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer. Å være likeperson i Brystkreftforeningen er et frivillig, ubetalt verv for å hjelpe andre. 

Brystkreftforeningens likepersoner er i alle aldre. 

Brystkreftforeningen har også likepersoner som lever med metastatisk eller uhelbredelig brystkreft, samt kontaktpersoner for menn med brystkreft.

Ønsker du å bidra som likeperson i Brystkreftforeningen? Ta kontakt med din nærmeste lokalforening eller sekretariatet i Brystkreftforeningen.

Hvordan komme i kontakt med en likeperson?

Du kan finne informasjon om likepersoner i ditt nærområde ved å trykke her.  

Ved å ta del i aktiviteter i regi av Brystkreftforeningens lokalforeninger kan du også møte andre brystkreftberørte og noen av likepersoner. Her møtes medlemmer med ulik bakgrunn når det gjelder alder, diagnose og livssituasjon, men felles for alle er erfaring med brystkreft i en eller annen form.

Mer om våre likepersonstilbud

Likepersonstjenesten

Gjennom vår likepersonstjeneste kan du møte en likeperson til en samtale. Samtalen kan være på behandlingssted, en kafé, hjemme hos deg, på et Vardesenter eller andre møtesteder, eller dere kan ta en prat mens dere går.

Tradisjonelt har likepersonstjenesten (tidligere Besøkstjenesten) vært tilknyttet sykehusene som opererer og behandler brystkreft. Med et behandlingstilbud i endring, med kortere tid på sykehus og flere behandlingssteder å forholde seg til, har likepersonstjenesten endret seg til å bli mer fleksibel med flere møteplasser enn ved sykehussengen.

Dersom det finnes en likepersonstjeneste ved ditt sykehus, vil du få tilbud om å prate med en likeperson i forbindelse med behandlingen. Dersom du ikke fikk tilbud om samtale på sykehuset eller ønsker å møte en likeperson på et senere tidspunkt, kan du ta kontakt med nærmeste likepersonsleder. Vedkommende kan sette deg i kontakt med en likeperson i ditt område.

Flere av våre likepersoner er også til stede på Vardesentrene tilknyttet flere av de største sykehusene i Norge.

Den tidligere Besøkstjenesten (nå likepersonstjenesten) ble etablert i 1976, og er forløperen til Brystkreftforeningen. 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79