Brystkreftforeningen under 45s gavekonto

Unge brystkreftberørte kan søke Brystkreftforeningen under 45 om økonomisk støtte til trivselstiltak. Slike tiltak kan for eksempel være rehabilitering eller ferie med familien.

Det kan søkes om inntil 5.000 norske kroner. Søkeren må være 45 år eller yngre.
Denne støtteordningen er forbeholdt medlemmer av brystkreftforeningen under 45 år.

Styret i Brystkreftforeningen under 45 behandler søknader til gavekontoen to ganger i året. Søknadsfrist er 1. februar og 1. september. Søknader sendes innen fristens utgang til kasserer i styret i Brystkreftforeningen under 45.

Midler fra Anett Andersens Legat

Legatet har som formål “...å gi støtte til personer til og med 35 år, som har brystkreft med spredning. Legatmidlene skal brukes til ting eller gjøremål som vil kunne bidra til en hyggeligere hverdag og til økt velvære man ellers ikke ser seg i stand til å prioritere”.

Søknadsfrister er 15. september og 15. mars hvert år. Tildeling foregår henholdsvis 23. april og 23. oktober.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på nettsidene www.anettandersenslegat.no

Økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling. Beløpene varierer fra 3.000-20.000 kroner, avhengig av husstandens størrelse og økonomiske behov. 

Søknadsfrist er den 10. i hver måned. Søker får svar cirka 25. i samme måned etter at alle nødvendige opplysninger er mottatt. Eventuell bevilgning vil være på søkers konto et par dager etter. Søknadsfristen før jul er 9. desember.

Hvem kan få støtte?
• Kreftpasienter og pårørende kan søke
• Kreftpasienten må enten være under behandling, rehabilitering eller ha omfattende senfølger. I helt spesielle tilfeller gis det støtte til etterlatte
• Søkeren må være i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av kreft og behandling

Spørsmål fra søker kan rettes til Kreftlinjen på telefon 800 57338 (800KREFT), eller send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Du finner Kreftforeningens søknadsskjema her


Tildeling av Rosa sløyfe-midler

Rosa sløyfe-aksjonen er en solidaritetsaksjon, og aksjonen er et samarbeid mellom Brystkreftforeningen og Kreftforeningen. Pengene fra aksjonen går til brystkreftforskning, opplysningsarbeid og andre brystkreftprosjekter. Siden 1999 er det bidratt med over 130 millioner kroner.

Hvilke prosjekter som får støtte bestemmes etter en søknadsprosess. Det er styret i Rosa sløyfe-aksjonen som tildeler midlene.

Støtte fra ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering fordeler overskuddet fra EXTRA-spillet til små og store helseprosjekter i frivillige organisasjoner. Brystkreftforeningen er søkerorganisasjon til ExtraStiftelsen. Det betyr at Brystkreftforeningens medlemmer, lokalforeninger og samarbeidspartnere kan søke støtte til prosjekter fra stiftelsen. 

Hvordan søke?
Brystkreftforeningen er en av ExtraStiftelsens godkjente søkerorganisasjoner. Du kan dermed søke støtte til prosjekter fra ExtraStiftelsen gjennom Brystkreftforeningen. Brystkreftforeningen sender inn søknaden og står ansvarlig for prosjektet overfor ExtraStiftelsen. Dersom du er ønsker å søke om slik støtte, ta kontakt med sekretariatet eller send et kort sammendrag av prosjektbeskrivelsen til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Søknadsfrister: 15. mars og 15. september for helseprosjekter. 1. juni for forskningsprosjekter.

For retningslinjer og mer informasjon kan du besøke ExtraStiftelsens hjemmesider. Der finnes også et prosjektbibliotek over andre prosjekter som har fått innvilget støtte.

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79