Det finnes mye informasjon om og relatert til brystkreft på diverse norske og internasjonale nettsider. Under finner du lenker til noen av disse sidene.

Brystkreftforeningen er ikke ansvarlig for innhold på de eksterne sider det lenkes til. Sider du savner i oversikten? Tips oss gjerne.

Foreninger og organisasjoner

 • EUROPA DONNA - Den europeiske brystkreftforeningen. Medlemmene er organisasjoner fra land i hele Europa, blant annet den norske Brystkreftforeningen. Organisasjonen bistår medlemsorganisasjonene i kompetanseutvikling og påvirkningsarbeid, og jobber for god og kvalitativ behandling over hele Europa. 

Informasjon tilrettelagt for pasienter

 • Pakkeforløp for kreft -utredning ved mistanke brystkreft - Generell informasjon fra helsenorge.no om pakkeforløpet for brystkreft
   
 • Kreftlex -  Et digitalt oppslagsverk/leksikon om 44 ulike krefttyper, deriblant brystkreft. Informasjonen på sidene er tiltenkt pasienter og pårørende
   
 • Kreftforeningen -  Den norske kreftforeningens informasjon om brystkreft, om alt fra årsaker og symptomer, til behandling, seneffekter og oppfølging

Informasjon på andre språk enn norsk

Medisinskfaglig informasjon

 • Oncolex - et oppslagsverk for onkologisk helsepersonell med oppdatert informasjon innen kreftdiagnostikk og -behandling 
   
 • Norsk Bryst Cancer Gruppe - NBCG består av Norges fremste behandlere av brystkreft. På faggruppens hjemmeside finnes blant annet retningslinjer for behandling, behandlingsskjemaer og pågående studier.
   
 • Helsedirektoratet - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft
   
 • Nye metoder - Informasjon om gangen i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, for eksempel ved nye kreftlegemidler 
   
 • Bioteknologirådet - Bioteknologirådet har blant annet informasjon om arv, genetikk og genetisk veiledning.

Fakta og statistikk

 • Kreftregisteret - Tall og statistikk om kreft i Norge. Inkluderer egen faktaside om brystkreft.
   
 • NORDCAN - Tall og statistikk om de 50 største kreftformer i de nordiske land. NORDCAN-prosjektet er støtte av Nordic cancer Union
   
 • Cancer Research UK - Tall og statistikk om brystkreft fra Cancer Research UK, en britisk veldedighetsorganisasjon som informerer om kreft og støtter kreftforskning, inkludert brystkreft. Lenken fører deg rett til organisasjonens sider om brystkreft
   
 • Europa Donna - Tall og statistikk om brystkreft fra den europeisk organisasjonen Europa Donna

Arvelig brystkreft

Diskusjonsforum, brukererfaringer og pasientopplevelser

 • Overgang.no - Seksjonsleder ved Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ved Oslo Universitetssykehus, Ellen Schlichting, svarer på spørsmål om brystkreft en gang i måneden på nettsiden overgang.no. Du kan også lese tidligere spørsmål og svar på siden
   
 • Kreftkamp - Her deler kreftdiagnostiserte, blant annet brystkreftdiagnostiserte, sine erfaringer og opplevelser med sykdommen
   
 • Cancersamtal - Forum på hjemmesiden til den svenske brystkreftforeningen
   
 • Kræftens Bekæmpelses Cancerforum - Forum på hjemmesiden til den danske kreftforeningen 
   
 • Breast Cancer Care Forum - Forum delt opp i ulike tema relatert til brystkreft, blant annet behandling, livet etter brystkreft, metastatisk brystkreft og pårørende
   

Unge brystkreftdiagnostiserte 

 • Young Survival Coalition - En engelskspråklig, global organisasjon for unge kvinner som er berørt av brystkreft. De har nyttig informasjon, og tilbyr kontakt med andre unge, brystkreftberørte på tvers av landegrenser
   
 • Lavender Trust - Britisk veldedig organisasjon som samler inn penger med formål om å støtte forskning og tilby informasjon til unge kvinner berørt av brystkreft
   

Rehabilitering, kurs, samlinger og andre tilbud til brystkreftberørte

 • Helsenorge.no om rehabilitering - En informativ side fra helsenorge.no om kreft og rehabilitering. På siden finnes flere tips om lokale og nasjonale rehabiliteringstilbud
   
 • Mestring.no om tilbud i helseforetakene - På denne siden finnes en oversikt over hva som finnes av lærings- og mestringstilbud i helseforetakene i Norge. Følg "Slik brukere dere oversikten"-oppskriften på siden det lenkes til for å finne hvor det er brystkreft-tilbud
   
 • Mestring.no om kommunale tilbud - På denne siden finnes en oversikt over kommunale lærings- og mestringstjenester som finnes
   
 • Kreftforeningen - Kreftforeningens informasjonsside om ulike rehabiliteringstilbud for kreftberørte
   
 • Vardesenteret - Vardesenteret finnes i tilknytning til flere sykehus i norske byer, og er et tilbud til kreftberørte og deres pårørende
   

Alternativ og komplementær behandling

 • Nifab.no - den nasjonale informasjonskilden for fakta om alternative behandlingsmetoder og produkter. Nettstedet drives av NAFAKM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ behandling. Siden skal gi upartisk, forskningsbasert og kvalitetssikret informasjon om effekt og sikkerhet ved alternativ behandling. 
   
 • Alternativ behandling - Den danske kreftforeningens side om alternativ behandling
   
 • SRAB - Den danske sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ behandling
   
 • National Center for Complementary and Alternative Medicine - Nettsiden til det nasjonale senteret i USA for komplementær og alternativ behandling
   

Nettbutikker

 • Hjertevakten - Nettbutikk som selger spesialtilpassede brystholdere for brystopererte
   
 • Amoena - Proteser og tekstiler til brystkreftopererte kvinner
   

Andre sider som bør nevnes? Tips oss gjerne.

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79