Fysioterapi er for mange brystkreftopererte en viktig del av rehabiliteringen og for forebygging/lindring av seneffekter.

Kommunene skal ha et tilbud om fysioterapi. Fysioterapitjenesten består av kommunalt ansatte fysioterapeuter og private fysioterapeuter som har driftsavtaler med kommunen, ifølge helsenorge.no

Du må betale egenandel for time hos fysioterapeut dersom du ikke har godkjent yrkesskade. Egenandelen gjelder helt til du eventuelt når egenandelstaket på 2.025 kroner (per 2018). Dersom du når dette egenandelstaket, vil du automatisk få tilsendt frikort for egenandelstak 2

Benytter du en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du selv betale for behandlingen. 

Fra 1. januar 2018 er det ikke lenger krav til henvisning for å få dekket utgifter til fysioterapi. 

Lymfødem? Ta kontakt med Norsk Lymfødemforening som har en oversikt over fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling.

Gratis ressurser:

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79