legemidler

  • Ny side for pasientorganisasjoner

    Legemiddelindustrien (LMI) har opprettet egen nettside for pasienter og pasientorganisasjoner som har etterspurt en mer åpen og transparent informasjon fra legemiddelindustrien. 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79