kreftregisteret

  • Sosial skjevhet i brystkreft-overlevelser

    Stadig flere kvinner under 50 år overlever brystkreft med spredning. Men den positive utviklingen er stort sett forbeholdt kvinner med god inntekt og høy utdannelse, ifølge studie fra Kreftregisteret.  

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79