ettervirkninger

  • EU-millioner til norsk brystkreftforskning

    Forskere ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) har fått tildelt 8,5 millioner kroner fra verdens største forskningsprogram i EU. De skal forske på livskvaliteten til brystkreftpasienter. 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79