barn

  • Handlingsplan for pårørende er klar

    For første gang får Norge en strategi og handlingsplan for pårørende. - Endelig blir deres situasjon og uformelle omsorg tatt på alvor, sier daglig leder Beate Christine Wang i Brystkreftforeningen.

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79