Invitasjon og påmelding til Nordisk brystkreftkonferanse 2018

Nordisk brystkreftkonferanse 2018 holdes på Færøyene 21. og 22. september. Påmeldingsfrist er 1. april 2018.

Det er den færøyske brystkreftgruppe, tilhørende Den færøyske kreftforening «Bot til Bata», som er vertskap for og arrangør av Nordisk brystkreftkonferanse 2018.

Program for konferansen, samt praktisk informasjon, finnes på konferansens nettside. Her finner du også lenke til påmelding og betaling for deltagelse.

Påmeldingsfrist for konferansen er 1. april 2018.

Nordisk brystkreftkonferanse avholdes annet hvert år. Den bidrar til tettere samarbeid mellom brystkreftforeningene i de nordiske landene.

Brystkreftforeningen i Norge var sist vertskap for konferansen i 2014.

 (Foto: Tinganes av arne.list (CC BY-SA 2.0))

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 02066 (21 49 24 79)

Rosa Sløyfe logo

Tilsluttet Brystkreftforeningen Innsamlingskontrollen