Brystkreftforeningen Øvre Romerike

Kontaktinformasjon

Lokalleder Ann-Lill Weidemann
Tlf 909 97 635
ann-lwei(at)online.no

Nestleder Kari Fremmerlid
Tlf 911 25 985
kari.fremmerlid(at)live.no

Sekretær Kristin Sletten
Tlf 402 28 003
ksletten68(at)gmail.com

Kasserer Monica Sundvoll Deinboll
Tlf 977 80 780
m-deinb(at)online.no

Hva gjør vi? 
Program og informasjon for høsten 2019

Hvem er vi?
Om foreningen

Noen å snakke med?
Likepersoner tilknyttet foreningen:

Ann-Lill Weidemann (likepersonsleder)
Tlf. 909 97 635

Kari Sørensen
Tlf. 977 89 923

Anne Marie Ramstad
Tlf. 905 67 248

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79