Brystkreftforeningen Øvre Romerike - Foto Stein Westengen

Brystkreftforeningen Øvre Romerike er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Aktuelt

Aktuelt

Program

Program

Viktig melding

Lokalforeningene i Brystkreftforeningen har avlyst de fleste av sine arrangementer og aktiviteter. Medlemmer må ta kontakt med styret i sin egen lokalforening eller følge med på lokale Facebook-grupper for detaljert informasjon dersom man er i tvil.

Brystkreftforeningen Øvre Romerike

Kontaktinformasjon

Lokalleder Kari Fremmerlid
Tlf 911 25 985
kari.fremmerlid(at)live.no

Nestleder og sekretær Kari Sørensen
Tlf 977 89 923
klari(at)online.no

Kasserer Monica Sundvoll Deinboll
Tlf 977 80 780
m-deinb(at)online.no

Hva gjør vi? 
Program for sommeren  2020

Aktiviteter Høsten 2020

Aktiviteter Høsten 2020 og Rosa Sløyfe

Hvem er vi?
Om foreningen

Noen å snakke med?
Likepersoner tilknyttet foreningen:

Ann-Lill Weidemann (likepersonsleder)
Tlf. 909 97 635

Kari Sørensen
Tlf. 977 89 923

Anne Marie Ramstad
Tlf. 905 67 248

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79