Viktig melding

Lokalforeningene i Brystkreftforeningen har avlyst de fleste av sine arrangementer og aktiviteter. Medlemmer må ta kontakt med styret i sin egen lokalforening eller følge med på lokale Facebook-grupper for detaljert informasjon dersom man er i tvil.

Brystkreftforeningen Asker og Bærum

Kontaktinformasjon
Felles epost: 
Brystkreftforeningen.ab@outlook.com

Leder Negesti Oppegaard
Tlf 952 66 215 
noppegaard(at)danfoss.com

Nestleder og sekretær Anne G. Graff
Tlf 936 12 269
a-gra2(at)online.no

Kasserer Karin Hetland
Tlf 971 88 769
karin.hetland(at)gmail.com

Hvem er vi og hva gjør vi?

Høsthilsen og program 2020

Aktiviteter og informasjon for 2020

Kafétreff i 2020

Medlemsmøter i 2020

Noen å snakke med?

Finn en likeperson nær deg

Facebook:
Brystkreftforeningen Asker og Bærum

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79