• Styreleder Ellen Harris Utne er spurt om å være 1 av 3 representanter
 • DIN STEMME - KREFTRELATERT NEVROPATISK SMERTE
 • Brystkreftforeningens likepersonsarbeid - noen å snakke med
 • TBCT Webinar 10. mars 2021: Diskuterte realitetene i å leve med brystkreft under COVID-19
 • Athene 1/21 er på vei!
 • Styreleder Ellen Harris Utne er spurt om å være 1 av 3 representanter

  Reach to Recovery International (RRI) er en verdensomspennende organisasjon som jobber med hele verden som nedslagsfelt. Vi har hatt norske Lise Høie som president i en tidligere periode, men det er noen år siden en norsk kvinne eller mann har vært medlem av organisasjonen på overordnet nivå. 

  Les mer

 • DIN STEMME - KREFTRELATERT NEVROPATISK SMERTE

  Vi ønsker å opplyse deg om muligheten til å delta i en pågående Europeisk online-undersøkelse. Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvordan det er å leve med kreftrelatert nevropatisk smerte og å undersøke om det er noen ytterligere støtte eller informasjon som kan være nyttig for personer som lever kreftrelatert nevropatisk smerte. Undersøkelsen tar omtrent 15 minutter, og du må være minimum 18 år for å delta.

  Les mer

 • Brystkreftforeningens likepersonsarbeid - noen å snakke med

  Brystkreftforeningens likepersonstjeneste handler om kontakt mellom mennesker som kan hjelpe og støtte hverandre på bakgrunn av sine erfaringer med brystkreft. Alle som er berørt av brystkreft kan benytte seg av tilbudet og kan kontakte en av Brystkreftforeningens mange likepersoner.

  Les mer

 • TBCT Webinar 10. mars 2021: Diskuterte realitetene i å leve med brystkreft under COVID-19

  Europa Donna er en del av Transforming Breast Cancer Initiative (TBCT). For å markere den internasjonale kvinnedagen organiserte TBCT en virtuell begivenhet som øker bevisstheten om virkeligheten ved å leve med brystkreft under COVID-19.

  Les mer

 • Athene 1/21 er på vei!

  De nærmeste dagene vil medlemmer i Brystkreftforeningen motta medlemsbladet Athene. Vi gjør oppmerksom på at faktura for medlemskontingent for 2021 kommer sammen med bladet.

  Les mer

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79