Nye retningslinjer for likepersonsarbeidet

Hovedstyret vedtok nye retningslinjer for Brystkreftforeningens likepersonsarbeid under sitt møte 3. september. Se de nye retningslinjene her.  

Epost er sendt til Brystkreftforeningens likepersoner og lokalledere