Ved bestilling av mer enn en av brosjyrene "Brystkreft" og "Undersøk brystene selv" gå inn på Kreftforeningens side og bestill der.
Vi gjør oppmerksom på at hver DVD koster kr. 100,- Porto kommer i tillegg.