Styringsdokumenter

Vedtekter forsideHer finner du styringsdokumentene vedtatt av Brystkreftforeningens Landsmøte og Hovedstyret.

Vedtekter og retningslinjer

Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer finner du ved å klikke her.

Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer behandles og vedtas i hovedsak av Landsmøtet. Hovedstyret, valgt av Landsmøtet, har myndighet til å behandle og vedta noen av retningslinjene.

 • Landsmøtet behandler og vedtar vedtekter for Brystkreftforeningen, samt retningslinjer for:
  • lokalforeninger i Brystkreftforeningen
  • valgkomité til Hovedstyret
  • valgkomité i lokalforeningene
  • kontrollkomiteen i Brystkreftforeningen
    
 • Hovedstyret behandler og vedtar retningslinjer for:
  • Brystkreftforeningen under 40
  • likepersonstjenesten
  • besøkstjenesten
  • leder i Besøkstjenesten
  • brystkrefttelefonen
  • leder av Brystkrefttelefonen 
  • selvhjelpsgrupper
  • leder av selvhjelpsgrupper

Handlingsplan

Landsmøtet 2016 vedtok Brystkreftforeningens Handlingsplan frem mot 2018.

Handlingsplanen beskriver hva organisasjonen skal jobbe med i perioden.

Årsmelding og årsregnskap

Årsmelding og årsregnskap for Brystkreftforeningen 2016

Årsmelding for Rosa sløyfe 2017

Protokoller og referater

Protokoll fra landsmøter:

Referat fra hovedstyremøter i landsmøteperioden 2016-2018:

Andre styringsdokumenter

Brystkreftforeningen er assosiert medlem av Kreftforeningen, og følger Kreftforeningens etiske prinsipper og retningslinjer.

Dette fremkommer av Brystkreftforeningens formålsparagraf.