Brystkreftforeningen mener

Brystkreftforeningens formål er blant annet å fremme og ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter og andre aktører. Her finner du mer informasjon om foreningens pågående rettighetsarbeid og standpunkt.

Handlingsplan
Standpunkter
Høringssvar
Brev
Innspill på lokale tiltak og strategier for å styrke det frivillige arbeidet på helse- og omsorgsfeltet
Brev til Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet, mai 2015

Vedrørende samlet brystsenter på Oslo Universitetssykehus
Brev til OUS, september 2014

Vedrørende samlet brystsenter i Oslo
Brev til OUS, april 2014

Mammografitilbud Helse Sør-Øst RHF
Brev til Helse Sør-Øst, mars 2013

Vedr. situasjonen ved Brystkreftdiagnostisk senter ved Ullevål Sykehus
Brev til OUS og HOD vedrørende ventetid, utredning og behandling, juni 2011

Rekonstruksjon etter brystkreft - vedr. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft
Brev til HOD, juni 2011

Rekonstruksjon etter brystkreft
Brev til Nasjonalt Råd, desember 2010

Rekonstruksjon og nye retningslinjer
Brev til HOD, 6. oktober 2010

Dekning av utgifter til kompresjonsstrømper og støttebandasjer til pasienter med lymfødem etter brystkreftbehandling
Vedtaksbrev fra HOD til FFB mai 2010

Rekonstruksjon etter en brystkreftoperasjon
Brev til HOD, desember 2009


Nedleggelse av plastikk-kirurgisk avdeling på Ullevål sykehus
Brev til Helse Øst, desember 2006


Rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon
Brev til Helsedepartementet, februar 2005


Rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon
Brev til Radiumhospitalet februar 2002


Rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon ved Radiumhospitalet
Brev til Radiumhospitalet august 2001


Rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon
Brev til Oslo kommune januar 2001


Rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon - Ullevål Sykehus
Brev til Sosial og Helsedepartementet mai 1999


Rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon - Ullevål Sykehus
Brev til Oslo kommune oktober 1997


Presseomtaler og debattinnlegg