Likemannskonferanse 2012

FFB arrangerer Likemannskonferanse for alle i besøkstjenesten, igangsettere for selvhjelpsgrupper og kontakttelefonoperatører. Nye og eksisterende likemenn er hjertelig velkommen til kurshelg fredag 07.-09.september 2012, på Scandic Asker i Akershus.

Les mer …

Arm- og skulderplager hos brystkreftopererte

Fysioterapeut Inger-Lise Nesvold har forsket på arm- og skulderplager for brystkreftopererte. I mai 2011 disputerte hun ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Nå håper hun studien vil gi verdifull innsikt i brystkreftoperertes rehabiliteringsprosess. Funnene understreker behovet for god oppfølging av brystkreftopererte som får kirurgi og stråleterapi. Mens mye oppmerksomhet tradisjonelt har vært rettet mot lymfødem etter brystkreftbehandling, viser denne studien at mer oppmerksomhet bør bli viet til diagnose og behandling av nedsatt bevegelighet i arm/ skulderregionen.

Les mer …

Rekordinnsamling for Rosa sløyfe 2011!


Holmenkollen Rosa
Pengene er talt opp – 2011 viser seg å bli et rekordår for innsamling av Rosa sløyfe-midler. Hele 16,6 millioner er på konto, og pengene skal blant annet gå til forskning og brystkreftrelaterte prosjekter. Enestående innsats, sier daglig leder Marit Røyneberg i FFB.

Les mer …