"Vi starter opp allerede mandag!"

Helsepolitiske talsmann i Arbeiderpartiet, Thomas Breen sier at en krystallklar rapport gir mulighet til å iverksette strakstiltak på en 8 års lang ventetid. Fredag 23.mars ble det overlevert en rapport om rekonstruksjon til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Denne dokumenterer dagens venteliste, kostnader og flaskehalser. I tillegg kom den med en rekke konkrete tiltak for å løse dagens uholdbare situasjon.

- En seier for alle brystkreftrammede som ønsker rekonstruksjon, sier styreleder i Foreningen for brystkreftopererte, Tone Holsbøe. FFB har siden 1997 kjempet en lang kamp om å få bedre rettigheter og kortere ventelister. Rapporten som i dag ble overlevert, levner ingen tvil om at det må til en nasjonal dugnad og en sterkere rettighetsfesting for å sikre et godt rekonstruksjonstilbud.

Les mer …

Nye nettsider 16.februar 2012!

ny nettside

FFB har gleden av å endelig lansere nye nettsider. TWM reklamebyrå har utviklet sidene, og Hovedstyret og sekretariatet er veldig fornøgd med nye, brukervennlige og oversiktlige nettsider. FFB fikk nettside for første gang i 2001. Målsettingen er at brystkreftrammede kan få god informasjon om sykdommen, nyheter innen brystkreft og FFB, kurs og samlinger, oversikt over lokalforeninger og mye annet.

Les mer …

Rekonstruksjon på dagsorden

nyhet rekonstruksjon

«Må ta opp lån for nytt bryst», «Krever kortere frist for brystrekonstruksjon», «Helseministeren avfeier aldersgrense på rekonstruksjon», «Syv års ventetid ved Oslo-sykehusene», «I kø for nye bryst». – Overskriftene det siste året har vært mange og entydige. Ventetiden er uholdbart lange for å få rekonstruert bryst etter brystkreft. Vil den siste tidens fokus få konsekvenser for rekonstruksjonstilbudet?

Les mer …

Likemannskonferanse 2012

FFB arrangerer Likemannskonferanse for alle i besøkstjenesten, igangsettere for selvhjelpsgrupper og kontakttelefonoperatører. Nye og eksisterende likemenn er hjertelig velkommen til kurshelg fredag 07.-09.september 2012, på Scandic Asker i Akershus.

Les mer …

Arm- og skulderplager hos brystkreftopererte

Fysioterapeut Inger-Lise Nesvold har forsket på arm- og skulderplager for brystkreftopererte. I mai 2011 disputerte hun ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Nå håper hun studien vil gi verdifull innsikt i brystkreftoperertes rehabiliteringsprosess. Funnene understreker behovet for god oppfølging av brystkreftopererte som får kirurgi og stråleterapi. Mens mye oppmerksomhet tradisjonelt har vært rettet mot lymfødem etter brystkreftbehandling, viser denne studien at mer oppmerksomhet bør bli viet til diagnose og behandling av nedsatt bevegelighet i arm/ skulderregionen.

Les mer …