Fordeling av rekonstruksjonsmidlene


I disse dager fordeles ekstramidlene regjeringen bevilget før sommeren for å få ned ventelistene av kvinner som står i kø for brystrekonstruksjoner etter brystkreft.
15 millioner av ekstramidlene fra regjeringen går direkte til de sykehusene som har spesialisert seg på disse operasjonene. Av de gjenværende 35 millionene, får Helse Sør-Øst 19 millioner kroner som skal fordeles blant sine sykehus. Oslo universitetssykehus vil få mest av dette.

Se Helse Sør-Øst sin side

De som møter til offentlig mammografi får påvist svulster med bedre prognose enn de som ikke deltar

Kvinner som deltar i den offentlige mammografiscreeningen i Norge har større risiko for å få diagnostisert brystkreft i et tidlig stadium sammenlignet med de som ikke deltar. De som velger ikke å delta har derimot større risiko sammenlignet med de som deltar, for å få diagnostisert brystkreft med spredning til lokale lymfeknuter og fjerntliggende organer. Dette viser en ny studie, publisert i ”Breast cancer Research og Treatment” i juli 2012.

Les sammendrag på kreftregisterets sider eller se artikkelen i sin helhet her.  

Brystrekonstruksjon og onkoplastikk. Kort om metoder og muligheter.


Ellen S til nettI Norge blir ca. halvparten av alle nye pasienter med brystkreft operert med fjerning av brystet og de resterende får brystbevarende operasjon. Uavhengig av operasjonsmetode vil de fleste av pasientene trenge etterbehandling (adjuvant behandling) med cellegift og/eller strålebehandling. Varigheten av cellegiftbehandling er ca. 4-6 måneder og strålebehandling 5-7 uker. Med ventetid for oppstart av slik behandling, kan det gjerne gå ca. 8 måneder fra operasjonstidspunktet til denne adjuvante behandlingen er ferdig. De aller fleste pasienter erfarer at de er svært slitne etter denne behandlingen. Immunforsvaret er også påvirket av langvarig tøff etterbehandling og det er derfor uaktuelt med et nytt kirurgisk inngrep på dette tidspunktet. Vi anbefaler derfor at det av medisinsk faglige grunner bør gå minst et år etter avsluttet adjuvant behandling med cellegift og eller strålebehandling før man evt. gjør en rekonstruksjon. Mange kvinner opplever det som belastende å gå lenge uten et bryst og med usikkerhet rundt når de kan få laget et nytt bryst. Køen for rekonstruksjon av bryst, spesielt med eget vev, er altfor lang. Hva kan vi gjøre med det?

Les mer …

Forsvarer Mammografiprogrammet


Den senere tids medieoppslag om overdiagnostikk i Mammografiprogrammet gir en bekymringsfull feil fremstilling som skaper frykt og usikkerhet hos kvinner, sier programmets leder Berit Damtjernhaug.

Les mer …