Nordisk brystkreftkonferanse 11.-13.mai 2012


I regi av den svenske brystkreftforeningen BRO arrangeres det brystkreftkonferanse for alle de nordiske landene i Stockholm fredag 11. mai til søndag 13.mai.

Helt siden 1977 har det vært arrangert samlinger for alle de nordiske brystkreftforeningene. Det første møtet ble arrangert i Oslo, med besøk fra blant annet USA hvor man fortalte om brytkreftnettverket som ble dannet der allerede på 50-tallet. Nå har de nordiske foreningene vokst seg store og har et godt samarbeid på tvers av landegrensene, og det er med glede at alle skal samles igjen!

På programmet i år står blant annet metastatisk brystkreft, ernæring, livskvalitet og rehabilitering, sex og samliv og mammografi. Det vil også foreleses om ny brystkreftforskning og KARMA-studien.

Les mer …

Fortsatt nytte av brystkreftscreeningmammografi

Den siste tiden har det igjen vært mange oppslag i media om at effekten/nytten av mammografiscreening ikke er så stor som tidligere antatt eller ønsket. Enkelte hevder også at screeningen gjør mer skade enn nytte. Kritikken går gjerne på at mange kvinner får "unødvendig" behandling. Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte mener fortsatt at kvinner bør møte til mammografi!


Les mer …

Rapport om brystrekonstruksjon legger ytterligere press på Helseministeren

Rekonstruksjon etter brystkreft blir nå en del av brystkreftbehandlingen. For å gjennomføre dette må dagens kø fjernes og behandlingen må gjennomføres i henhold til anbefalte tidsfrister

Debattinnlegg av Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen og Marit Røyneberg, Daglig leder i Foreningen for brystkreftopererte.

Fredag mottok helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen rapporten som anbefaler hvordan og når norske kvinner i fremtiden skal kunne få rekonstruksjonsbehandling etter brystkreft. Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte har vært med i arbeidsgruppen. Vi mener rapporten gir krystallklare råd til ministeren om hvordan rekonstruksjon skal bli en selvfølgelig del av brystkreftbehandlingen.

Les mer …

Trenger du energi og litt avspenning fra hverdagen?

FFB har fortsatt noen ledige plasser på kurs i helse og avspenning på Halvorsbøle 11.-13.mai 2012!

Helse og avspenning betyr at tempoet er lavt, atmosfæren god, og kroppen og psyken får pleie. Du lærer enkle avspenningsøvelser som du vil ha glede av senere i hverdagen. Vårt håp er at du etter to annerledes og energigivende døgn på Halvorsbøle reiser hjem med overskudd og kunnskap for bedre takling av stress i en vanskelig periode av ditt liv.

For program og påmeldingsskjema se siste utgave av Athene, eller kontakt sekretariatet på ffb(at)kreftforeningen.no Navn, adresse, e-post, telefon, fødselsår og operasjonsår må oppgis ved påmelding. Reise og opphold dekkes av FFB, mot en egenandel på kr. 500,- Oppstart fredag 11.mai kl 18.00 og hjemreise søndag 13.mai kl 14.00.

Vi ønsker alle FFB-medlemmer hjertelig velkommen til kurs!


Se foreløpig program her

"Vi starter opp allerede mandag!"

Helsepolitiske talsmann i Arbeiderpartiet, Thomas Breen sier at en krystallklar rapport gir mulighet til å iverksette strakstiltak på en 8 års lang ventetid. Fredag 23.mars ble det overlevert en rapport om rekonstruksjon til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Denne dokumenterer dagens venteliste, kostnader og flaskehalser. I tillegg kom den med en rekke konkrete tiltak for å løse dagens uholdbare situasjon.

- En seier for alle brystkreftrammede som ønsker rekonstruksjon, sier styreleder i Foreningen for brystkreftopererte, Tone Holsbøe. FFB har siden 1997 kjempet en lang kamp om å få bedre rettigheter og kortere ventelister. Rapporten som i dag ble overlevert, levner ingen tvil om at det må til en nasjonal dugnad og en sterkere rettighetsfesting for å sikre et godt rekonstruksjonstilbud.

Les mer …