Sa ja til Kadcyla

I et møte tirsdag morgen sa Beslutningsforum ja til å ta i bruk brystkreftmedisinen Kadcyla ved offentlige sykehus i Norge.

Les mer …