Nyheter

Utlysning av forskningsmidler fra Rosa sløyfe

Brystkreftforeningen og Kreftforeningen lyser ut 24 millioner kroner fra Rosa sløyfe-aksjonen 2017, hvor tema var senskader etter brystkreftbehandling. 

I årets utlysning ønsker Rosa sløyfe å støtte norske forskningsmiljøer som kan bidra til å bedre symptomlindring, redusere bivirkninger og senskader etter brystkreftbehandling og øke livskvaliteten til personer med senskader.

Les fullstendig utlysningstekst i Kreftforeningens søknadsportal.

Søknadsfrist: Tirsdag 10. april klokken 13.00.

Athene 1/18 er på vei

De nærmeste dagene vil medlemmer i Brystkreftforeningen motta medlemsbladet Athene. Vi gjør oppmerksom på at faktura for medlemskontingent for 2018 kommer sammen med bladet.

Les mer …

Pårørende? Bidra til økt kunnskap

Regjeringen vil lage en pårørendestrategi. Da er det nødvendig med økt kunnskap om pårørende. Vi håper du som er pårørende vil hjelpe til i kunnskapsarbeidet med å svare på en spørreundersøkelse. 

Les mer …