Nyheter

Mammografiprogrammet er 20 år i 2017. Det markeres blant annet med en rapport. (Foto: iStockphoto)

Mammografiprogrammet 20 år

I anledning Mammografiprogrammets 20 år, har Kreftregisteret publisert en rapport om programmets historie, nåværende situasjon og fremtidige muligheter.

Blant faktaene som presenteres i rapporten, fremheves blant annet følgende på Kreftregisterets nettsider:

  • 18.640 kvinner har fått avdekket brystkreft gjennom Mammografiprogrammets 20 år
  • 1.226 kvinner fikk oppdaget brystkreft som følge av undersøkelsen i Mammografiprogrammet i 2016
  • 85 prosent av de nær 950.000 kvinnene som har blitt invitert til undersøkelse har møtt opp minst en gang
  • Oppmøte til screening er høyest i Nordland, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Les mer på Kreftregisterets nettsider.