Fysioterapi

Fysioterapi er for mange brystkreftopererte en viktig del av rehabiliteringen og for forebygging/lindring av seneffekter.

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut. Dette gjelder også brystkreftopererte.

Du må betale for undersøkelser og behandling hos fysioterapeut selv, helt til du eventuelt når egenandelstaket på 1.990 kroner (taket for 2017). Dersom du når dette egenandelstaket, vil du automatisk få tilsendt frikort for egenandelstak 2.

For frikort egenandelstak 2 gjelder også egenandeler for enkelte former for tannbehandling, opphold ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, HF, i tillegg til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. 

Lymfødem? Norsk Lymfødemforenings nettsider har en oversikt over fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling

Krav om henvisning

Dersom du etter en brystkreftrelatertoperasjon har behov for fysioterapi, kan du få henvisning fra din behandlende lege, ved sykehuset du er operert eller fra fastlegen din.

Hvis du ikke fikk henvisning ved sykehuset i forbindelse med operasjonen, kan du ta det ta det opp med legen din.  

Les mer om henvisnings-kravet hos helsenorge.no.

Gratis ressurser: